Gävle Energi

Römaren och Limön dubbelt strömförda

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2013 16:50 CEST

Sedan måndagen den 12 augusti är Römaren och Limön försedda med redundans, det vill säga att öarna får ström från två matningsvägar. Det innebär att öarna får en tryggare strömförsörjning vid eventuella avbrott på elnätet.

Under förra veckans arbete på Römaren installerade vi en ny nätstation. Samtidigt kopplade vi samman nätstationen med den sjökabel som vi drog mellan Engesberg och Römaren tidigare i sommar. Installationen gör det möjligt för oss att övervaka och fjärrstyra strömmatningen från vår driftcentral.

Tryggare strömförsörjning till öarna

Römaren har tidigare varit strömförd genom en koppling via Limön till sjökabeln som går mellan Bönans lotsstation och Limön. Johan Öberg, underhållsansvarig för Elnät på Gävle Energi, förklarar födelarna med redundans.

– Tidigare har öarna enbart haft en matningsväg för strömmen att komma ifrån. Det har varit ett sårbart läge då vi inte har haft ett alternativt sätt att förse öarna med ström vid avbrott. Med två matningspunkter har vi nu ett betydligt tryggare elnät.

Snabbt kvitto på investeringen

Parallellt med vårt arbete pågår muddringen av infarten till Gävle hamn. Eftersom sjökabeln mellan Bönan och Limön ligger där muddringen kommer att pågå, kommer vi under en tid flytta på kabeln och göra den spänningslös. Den nya sjökabeln mellan Engesberg och Römaren kommer under tiden förse öborna med ström.

För mer information, kontakta:
Johan Öberg, underhållsansvarig för Elnät
070 - 414 05 71
johan.oberg@gavle.se