MedieMakeriet

Rönnskär vårdar personalen

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2013 06:25 CEST


Boliden Rönnskär i Skelleftehamn har hyllats för sin personalvård i olika former under många år.

– Om man trivs på jobbet och mår bra, så gör man ett bättre jobb också, konstaterar personalchefen Eva Lindberg.


På smältverket Rönnskär, som är Bolidens största produktionsenhet och den största privata arbetsplatsen i regionen, har ledningen sedan länge insett vikten av att ta hand om personalen på bästa tänkbara sätt.

– Vi har ett tänk som hänger i hop med hela vår verksamhet runt vår personal, förklarar hon.


Många friskfaktorer

Organisationsutveckling, till exempel hur arbetsgrupperna är sammansatta, är en del konceptet.

– Vi har ett arbetssätt som vi kallar för gruppåtagande som syftar till att medarbetarna ska få vara med och planera sitt eget arbete utifrån det dagliga perspektivet och arbetsmiljöfrågorna.

På den tunga industrin läggs mycket krut på att se till att friskfaktorerna är så många som möjligt.

– Vi har gemensamma personaldagar med olika typer av föreläsningar och vi försöker knyta ihop dessa med likabehandlingsarbetet om vår värdegrund och hur vi är mot varandra.


Förebyggande insatser

Personalutvecklaren David Albertsson jobbar med allt från förebyggande insatser till rehabilitering på Rönnskär.

– Jag försöker komma in i ett så tidigt skede som möjligt, berättar han.

– Vår egen företagshälsovård är också väldigt bra att ha i krokarna, tillägger Eva Lindberg.

Skyddsombuden på de olika avdelningarna och verken drar dessutom ett tungt lass i arbetet med att vårda personalen.


Psykisk ohälsa

– Vi som tung industri har speciella förutsättningar som vi måste ta hänsyn till och jobba med när det gäller den fysiska arbetsmiljön, förklarar Eva Lindberg.

Under de senaste åren har företaget också börjat jobba mer och mer med den psykosociala arbetsmiljön.

– Vi har utbildat ett antal personer, samariter, i första hjälpen i psykisk ohälsa. Det behövs folk som är mer insatta och engagerade i dom här frågorna också, säger David Albertsson.

– Våra arbetsmiljö- och skyddsutbildningar handlar numera om både, om man får säga så, mjuka och hårda delar, hävdar Eva Lindberg.


Stor fritidsklubb

En annan stor och viktigt del av personalvården drivs av företagets fritidsklubb.

– Det är liksom en egen förening med ideellt arbetande medarbetare och den har faktiskt 18 sektioner i dag, berättar laboranten Erika Dahlberg.

Klubben arrangerade tidigare klassiska saker som löpning, tennis och fiske, men på senare år har utbudet av aktiviteter breddats rejält.

– Vi har till exempel en ganska stor musiksektion nu och den brukar uppträda på våra kafékvällar, tillägger hon.


Oregelbundna vanor

En annan populär aktivitetet på fritiden bland de anställda på Rönnskär är matlagningskurser.

– Vi gjorde en kokbok med alla recept om gjordes under senaste kursen och den är väldigt efterfrågad, säger David Albertsson.

Företaget har också erbjudit kurser med bland annat Viktväktarna och utbildat skiftgående personal i hälsa under ett antal år.

– Just skiftarna är ett särskilt problem ur hälsoperspektiv. Det handlar om oregelbundna mat- och sömnvanor. Kursen tar också upp hur de ska få sitt sociala liv att funka, berättar Eva Lindberg.


Cirkus i sommar

Företagets aktiviteter på temat personalvård är också inriktad på familjen.

– Vi har hyrt Leos Lekland vid något tillfälle och i sommar blir det att gå på cirkus. Det var länge sen sist, säger Eva Lindberg.

En nyhet i kursutbudet är Livet är ditt som ABF kör via sin studiecirkelsverksamhet.

– Kursen har fyra ämnesområden - mål och motivation, träning och motion, kost och näring samt stress, avslappning, sömn och mental träning - som ska bearbetas under åtta tillfällen, förklarar David Albertsson.


Externa leverantörer

Rönnskär försöker hela tiden hitta samarbete med externa krafter på det här området.

– Vi har avtal med fleras externa leverantörer, säger Eva Lindberg.

Den stora utmaningen ute på verken är, precis som på många andra företag, att nå dom medarbetare som inte gör och inte vill göra någonting alls på sin fritid.

– Vårt mål är att få dom att i alla fall göra någonting. En promenad på 20 minuter är ju bättre än ingenting alls, hävdar hon.


Modern arbetsgivare

Erika Dahlberg tror att företaget har igen sin genomtänkta satsning på personalvård på flera sätt.

– Det här gör företaget till en mer modern arbetsgivare. Det attraherar säkert folk att söka sig hit och det är naturligtvis positivt, menar hon.

Från företagets sida försöker man också hitta personalaktiviteter över avdelningsgränserna.

– Jag tycker att det har varit bra att få träffa folk från hela Rönnskär emellanåt. Det är inte så ofta annars, tycker Erika Dahlberg.


Tidsbegränsade aktiviteter

Många av aktiviteterna, som kräver en egen insats i form av 20 kronor per tillfälle, är tidsbegränsade och det tycker alla tre är klokt.

– Jag tror att det är nyckeln till den moderna människan att inte harva på varenda vecka år ut och år in, säger David Albertsson.

Företagets träningslokal utanför grindarna, som kallas Ergot, är också en viktig del av personalvården.

– Hit kan alla våra medarbetare med passerkort komma in och träna när man har tid och möjlighet, berättar Eva Lindberg.


Minskande sjukfrånvaro

En partsammansatt styrgrupp för friskvård, hälsa och rehabilitering på företaget fördelar de tilldelade resurserna till de olika aktiviteterna.

– Gruppen träffas tre gånger per år, säger Eva Lindberg.

Satsningen på personalvård i olika former har också gett önskvärt resultat för företaget.

– Sjukfrånvaron har gått ned ordentligt under de senaste tio åren. Vad som är hönan och vad som är ägget är däremot svårt att säga. Jag tror att det handlar om många bäckar små, säger personalchefen Eva Lindberg och tillägger:

– Det enda som vi med säkerhet kan säga är att vi har en bra trend. Folk trivs på jobbet. Vi har en förhållandevis liten personalomsättning och förhållandevis låga sjukskrivningstal.


P-O Sjödin/MedieMakeriet


Fakta om Rönnskär

Smältverket byggdes mellan åren 1928 och 1930 för att ta hand om malmen som hittades i Bolidenområdet. 

Olika typer av råmaterial - från gruvkoncentrat till elektronikskrot och andra slags återvinningsmaterial - processas på verket.

Den årliga produktionen uppgår till över 200 000 ton koppar, 13 000 kilo guld och över 400 000 kilo silver. 

Antalet anställda är över 850 personer och 2012 hade verket ett rörelseresultat på 535 miljoner kronor.


Foto: P-O Sjödin/MedieMakeriet

– Vi har något som kallas aktiv rehabilitering i träningslokalen Ergot och det är olika träningsgrupper för medarbetare som har axel- och ryggproblem, berättar laboranten Erika Dahlberg (t v), personalchefen Eva Lindberg och personalutvecklaren David Albertsson på Rönnskärsverken i Skelleftehamn.