Vårdförbundet

Röntgen kan komma

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 09:07 CET

Mobil röntgen drivs av röntgensjuksköterskor och innebär att undersökningarna utförs i det egna boendet. Resultaten blir hög kvalitet, ökad trygghet för vårdtagaren och sparade pengar. Mobil röntgen borde användas i alla delar av landet.

En grupp pionjärer i Lund har hittills gjort drygt 1 000 undersökningar med mobil röntgen
. En utvärdering därifrån visar att de mobila enheterna bidrar till en kostnadseffektiv undersökning av hög kvalitet. De skapar också trygghet för vårdtagaren och spar resurser. För exempelvis äldre med stora vårdbehov innebär det att man slipper en påfrestande resa till sjukhus.

Mobil röntgen kan också användas för att nå dem som vanligen inte söker vård. 2009 hade TBC börjat sprida sig bland hemlösa i Malmö. Smittskyddsenheten kontaktade det mobila teamet och bad om hjälp. Utrustningen installerade på ett härbärge och 86 hemlösa kunde röntgas under tre dagar. Mobil röntgen skulle också kunna användas inom Kriminalvården. Det skulle definitivt både spara pengar och underlätta säkerheten.

Mobil röntgen kan användas i mycket större utsträckning än idag. Fler borde få den här möjligheten. I Lund får personalen ofta frågor från andra delar av landet. Verksamheten skulle självklart kunna spridas och skapa nytta och spara resurser i hela landet.

Risk att missa bröstcancer
Ett annat exempel på där röntgensjuksköterskors kompetens bidrar till en effektivare och säkrare vård är inom mammografi. Mammografin är hälsobefrämjande genom att tidigt upptäcka bröstcancer. Efter påtryckningar från Cancerfonden följer alla landsting utom två rekommendationerna. Stockholms läns landsting är bland de sista att följa Socialstyrelsens rekommendationer som säger att kvinnor mellan 40 år och 74 år regelbundet ska screenas. Men man är på gång med att bygga upp verksamheten.

En fördjupad utbildning i mammografi planeras som ger röntgensjuksköterskor kompetens att ta ansvar för hela undersökningen. Det innebär ansvar för vårdmötet, se till att rätt stråldos ges, granska bilderna och skriva ett utlåtande. Det här blir mer effektivt och minskar både väntetider och kostnader för vården.

R
öntgensjuksköterskor räddar liv
Idag, den 8 november, firar vi röntgensjuksköterskans dag låt oss få se att deras kompetens används fullt ut. Det räddar liv.

Anna-Karin Eklund
Förbundsordförande Vårdförbundet

Gunnela Örnberg
ordförande Svensk förening för Röntgensjuksköterskor

Pressbilder på Anna-Karin Eklund: www.vardforbundet.se/pressbild_forbundsordforande

För mer information kontakta:
Cecilia Sandahl, pressansvarig, tfn: 08-14 77 69, 070-687 32 42
cecilia.sandahl@vardforbundet.se
Anna-Karin Eklund, förbundsordförande, tfn: 070-661 87 89
Gunnela Örnberg, ordförande Svensk förening för Röntgensjuksköterskor, tfn: 070-249 26 85

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

FAKTA: Medlemmarna i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. Vi är 110 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se