RISE Research Institutes of Sweden AB

Röntgenläkare prövar att arbeta utan mus och tangentbord med hjälp av gestbaserat gränssnitt

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 09:33 CEST

På den nyligen avslutade Röntgenveckan i Göteborg presenterades för första gången en prototyp som utvecklats av Interactive Institute vid Visualiseringscenter C där röntgenläkare styr sin arbetsstation med gester, istället för med mus och tangentbord. Detta kan bidra till ett effektivare arbetssätt och på sikt förändra hur röntgenläkare interagerar med sin arbetsstation.

För en röntgenläkare består arbetsdagen till stor del av många timmar framför en bildskärm, där mycket stora datamängder i form av både text och bildserier ska analyseras. Är mus och tangentbord de optimala verktygen när röntgenläkarna ställer diagnos på patienterna? Anders Persson, föreståndare för CMIV och själv röntgenläkare framhåller att ergonomin har klara brister:

- Dagens arbetsstationer är egentligen designade för fyra-armade röntgenläkare. Två händer behövs till tangentbordet, en till musen, och en till diktafonen där man läser in sin diagnos.

Den experimentella prototypen, som visades upp under Röntgenveckan, är tänkt att utforska om gester på interaktiva ytor som till exempel en iPad eller annan pekskärm kan komplettera eller till och med ersätta mus och tangentbord. Visionen är att röntgenläkaren både ska kunna arbeta effektivare, men också med mindre ansträngning. Utifrån en analys av brister i dagens verktyg har ett koncept utarbetats där ett fåtal intuitiva gester kan utföra en stor mängd funktioner, tack vare ett adaptivt gränssnitt. Nu är projektet inne i en fas med utvärdering och insamling av reaktioner på prototypen.

- Gestbaserade gränssnitt har dramatiskt förändrat hur vi använder mobila enheter t.till exempel telefoner och vi tror att samma utveckling kommer ske i våra stationära arbetsmiljöer, säger Thomas Rydell,  projektledare på Interactive Institute.  Vår prototyp är ett exempel på hur gestbaserad interaktion kan bidra till ett effektivt arbetssätt för röntgenläkare, fortsätter Thomas.

Även om projektet utforskar hur framtidens röntgenläkare ska kunna arbeta med mobila enheter visar initial feedback att denna teknik skulle kunna komma till nytta i vården redan idag.

- En vanlig reaktion har varit att en individuellt anpassad interaktion via pekskärm kan innebära en avgörande skillnad för röntgenläkare som har arbetsskador eller andra besvär som gör att till exempel musen inte kan användas, säger Anders Persson.

Prototypen är utvecklad av Interactive Institute vid Visualiseringscenter C i samarbete med medicinteknikföretaget Sectra och Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, vid Linköpings Universitet, som en del av ett demonstratorprojekt som studerar innovativ användning av mobila enheter i sjukvården. Projektet är en demonstrator delvis finansierad av mötesplatsen C-site, som drivs av Norrköping Science Park, samt Sectra. En demonstrator är en produkt eller tjänst som ännu inte är färdigställd men gör det möjligt att utvärdera affärspotential, styrkor och svagheter.

Kontakt och mer information:
Thomas Rydell, studioföreståndare, Interactive Institute
thomas.rydell@tii.se
+46(0)707 731 709

Foto: Kristofer Jansson

Om Interactive Institute
Interactive Institute är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som kombinerar design och ny teknik i forsknings- och innovationsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Interactive Institute har under det senaste decenniet etablerat sig inom områden såsom interaktionsdesign, visualisering, energi, ljud, spel, och upplevelser och ses idag som en ledande kraft inom svensk IT-forskning. Interactive Institute har ca 50 anställda och bedriver verksamhet i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Umeå och Piteå med huvudkontor i Kista. Interactive Institute ingår i koncernen Swedish ICT. Läs mer om Interactive Institute på http://www.tii.se

Om Visualiseringscenter C
Visualiseringscenter C är ett upplevelse- och kunskapscenter - en publik mötesplats med utställningar, en domteater, VR-arena, konferenslokaler, biografsalonger, medialabb, forskningslokaler, restaurang och butik. Visualiseringscenter C har som mål att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Centret, som ligger mitt i det unika industrilandskapet i centrala Norrköping, är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och Interactive Institute. Läs mer om centret på http://www.visualiseringscenter.se