Huddinge kommun

Rör inte Loviseberg!

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 13:43 CET

Värdefull natur i Loviseberg intill bostadsområdet Kästa i Flemingsberg riskerar att bli ett nytt industriområde. Den Moderatledda majoriteten är beredd att släppa fram exploatering i delar av området – och det finns risk att det slutgiltiga beslutet blir ett ännu större område. Det här tycker vi Socialdemokrater är heltokigt. Mindre delar av området kan passa för denna verksamhet men det kräver en översyn av hela Glömstadalen. Nu måste kraven riktas mot kommunledningen att stoppa stora delar av naturskövlingen! 

Området har betecknats som mycket värdefullt och en utbyggnad här skulle ge mycket negativa miljökonsekvenser. Anledningen till att man valde detta område var för att spara marken mellan Glömstavägen och den kommande Södertörnsleden i själva Glömstadalen. Kommunen behöver mark för arbetsområden, men risken är att man hamnar ur askan i elden när det gäller nackdelar. Boende i Kästa har redan reagerat, och skrivit en protestlista med över 700 namn. 

I Glömstadalen finns planer för dels Södertörnsleden, dels Spårväg Syd. På andra sidan Glömstavägen sker utbyggnad av bostäder. Det finns också behov av jordbruksmark för våra kravmärkta jordbruk. Vi har varit med och initierat en utbyggnad av naturreservat vid Flottsbro. Alla dessa förändringar bör ses i ett sammanhang för att därefter kunna göra en bedömning av var man kan förlägga arbetsplatser anser vi Socialdemokrater. 

-          Det behövs ny mark för företagarna i Storängen om det ska kunna bli nya bostäder i Huddinge Centrum. Det är mycket viktigt att vi får en lösning på det, men det kräver en mer genomtänkt strategi för Glömstaområdet än att i första hand ge sig på den orörda delen säger oppositionsrådet Ann-Marie Högberg (S). 

-          Jag tycker att alliansen ska ge klart besked och ompröva detta. Nu pratar man i sina politiska texter om att värna miljö och natur. Men att lägga industrier mitt i ett bostadsnära och värdefullt naturområde visar att man inte är trovärdig. När det väl kommer till kritan låter man andra intressen gå före, säger Peter Andersson, gruppledare för (S) i miljönämnden. 

För mer information, kontakta

Ann-Marie Högberg, Oppositionsråd (S)                

0708-79 00 93

Peter Andersson, Gruppledare för (S) i miljönämnden

0706-17 86 05