Nordea Bank AB

Rörelserapport för tredje kvartalet 2003

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 10:39 CET

Stabil underliggande utveckling under kv 3
Rörelseresultat 470 miljoner euro (579 under kv 2)
Resultatet steg 55 % till 628 miljoner euro (405 under kv 2 och 193 under kv 3 2002)
Intäkter 1 403 miljoner euro (1 463 under kv 2 och 1 406 under kv 3 2002)
Kostnaderna ner 2 % till 881 miljoner euro (902 under kv 2)
Vinst per aktie 0,21 euro (0,14 under kv 2 och 0,07 under kv 3 2002)
Avkastning på eget kapital, exklusive goodwill, 26,6 %, med schablonskatt 14,0 % (18,1 % under kv 2)

Betydligt förbättrade prestationer under de första nio månaderna 2003
Rörelseresultatet upp 30 % till 1 429 miljoner euro (1 101 jan-sept 2002)
Intäkter 4 240 miljoner euro (4 213)
Kostnaderna minskade 2 % till 2 700 miljoner euro (2 752)
Vinst per aktie, rullande 12 månader, 0,55 euro
Avkastning på eget kapital, exklusive goodwill, 19,0 %, med schablonskatt 14,8 %

Fortsatt fokus
Samarbetsavtal med IBM angående IT-produktionstjänster
Försäljning av det norska inkassoföretaget Inkassosentralen
Förändring av den legala strukturen enligt plan
Återköp av egna aktier

"För tredje kvartalet i rad redovisar vi finansiella resultat och aktiviteter som visar att vi är på rätt väg. Justerat för engångsvinster har intäktsnivån bibehållits. Kostnaderna fortsätter att minska. Kreditförlusterna är koncentrerade till isolerade områden och vår kreditkvalitet har bestått. Våra insatser för att minska komplexiteten börjar ge resultat och lägger grunden för ytterligare ökad effektivitet och förenkling av vår verksamhet", säger Lars G Nordström, verkställande direktör och koncernchef i Nordea.

För ytterligare information:
Arne Liljedahl, Group CFO/EVP +46 8 614 7996
Sigurd Carlsen, chef för Investor Relations +46 8 614 7852 (eller +46 70 204 9878)
Erik Evrén, informationschef Sverige +46 8 614 8611 (eller +46 70 946 5389)