Swedbank

Rörelseresultatet ökade med 42 procent till 7 097 mkr

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 08:25 CEST

Januari - september 2003 i sammandrag:


· Rörelseresultatet ökade med 42 procent till 7 097 mkr (5 000)

· Periodens resultat ökade med 57 procent till 4 719 mkr (3 006)

· Räntabiliteten på eget kapital ökade till 16,0 procent (10,7)

· Resultat per aktie ökade till 8,94 kronor (5,69)

· Totala intäkter ökade med 6 procent till 18 270 mkr (17 211)

· Räntenettot ökade med 4 procent till 12 105 mkr (11 663)

· Provisionsnettot minskade med 3 procent till 4 177 mkr (4 325)

· Nettoresultat av finansiella transaktioner ökade till 544 mkr
(253)

· Kostnaderna minskade med 1 procent till 10 173 mkr (10 241)

· Kreditförlusterna minskade med 33 procent till 832 mkr (1 243)

· Rörelseresultatet för det tredje kvartalet ökade med 85 procent
till 2 568 mkr (1 388) jämfört med motsvarande kvartal föregående
år

· FöreningsSparbanken utsågs till årets affärsbank

·
För ytterligare information kontakta
Jan Lidén, VD:s ställföreträdare, Chef region Stockholm, tillförordnad
Ekonomi- och Finansdirektör
Telefon 08 - 5859 2227

Henrik Kolga, Informationsdirektör
Telefon 08 - 5859 2779, 0708-11 13 15

Jonas Blomberg, Chef Investor relations