SBAB

Rörlig boränta tappar mark överraskande snabbt

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 09:15 CET

Andelen bolån med rörlig ränta minskade från 70 procent i oktober till 63 procent i november. En nedgång låg i korten men den blev brantare än
väntat. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatkunder.

Andelen bolån med rörlig ränta har under sensommaren och tidigare under hösten legat ganska stabilt kring 70 procent. I november minskade så den
andelen med hela 7 procentenheter till 63 procent. De kortare bindningstiderna, 1-4 år, ökade sin andel med knappt 5 procentenheter till 23 procent. De långa bindningstiderna, 5-10 år, ökade sin andel
från 12 till strax över 14 procent.

Oro för den amerikanska konjunkturen har drivit ner de långa marknadsräntorna och därmed de längre bundna räntorna. Samtidigt har den rörliga räntan följt med Riksbankens styrränta uppåt. Skillnaden mellan en ränta bunden på 5 år hos SBAB och en rörlig ränta har gått ner med 0,50 procentenheter sedan september. När den skillnaden minskar är det
återkommande mönstret att andelen bundna lån ökar.

– En minskning av skillnaden mellan bunden och rörlig ränta ligger i våra prognoser och vi hade vi räknat med att intresset för rörliga lån skulle avta, säger Barbro Wickman-Parak, chefsekonom på SBAB. Men
nedgången i november blev mer uttalad än vi väntat oss. Vi räknar med att andelen röriga lån minskar ytterligare under loppet av nästa år och kan närma sig nivåerna i början av 2005.

Andelen rörliga och bundna bolån för SBAB:s nyutlåning till privatkunder.


Den genomsnittliga bindningstiden för SBAB:s nyutlåning rörde sig bara försiktigt uppåt tidigare i höst. I november steg den till drygt 1½ år
och ligger en bra bit över genomsnittet från år 2000 och framåt.

– När låntagarna fortsätter att låsa sina lån stiger den genomsnittliga bindningstiden ytterligare, säger Barbro Wickman-Parak. Bolåntagarna gör
sig i större utsträckning immuna mot de styrräntehöjningar som väntas komma i december och under loppet av 2007.


Genomsnittlig bindningstid för SBAB:s nyutlåning till privatkunder


Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider


Bindningstid 2004 2005 sep-06 okt-06 nov-06
Rörlig (3 67 60 69 70 63
mån)
Bundet 1- 26 28 20 18 23
4 år
Bundet 5-10 7 12 11 12 14
år
Totalt 100 100 100 100 100

Anm: Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till
100.
Statistiken för senaste månaden är preliminär.

För mer information, kontakta:

Tomas Pousette, ränteanalytiker SBAB, tfn 08-614 43 88, 0708-92 26 63
eller tomas.pousette@sbab.se

Barbro Wickman-Parak, chefsekonom SBAB, tfn 08-614 38 88 eller 0733-60
45 78 eller barbro.wickman-parak@sbab.se

För mer information om bolån, se www.sbab.se eller ring 0771-45 30 00