Rörvik Timber AB

Rörvik Timber AB (publ): Rörvik och Södra stärker sågverksindustrin!

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 14:43 CEST


För att stärka den lokala sågverksindustrin i Östergötland har Rörvik Timber AB och Södra Skogsägarna beslutat om att inleda ett samarbete för timmerbyte på gran och furu. Det gäller sågarna Boxholm och Södra Timber Kinda, som från augusti 2006 kommer att renodla produktionen och endast såga gran respektive furu. Det lånsiktiga samarbetet kommer att leda till sänkta produktionskostnader och stärkt betalningsförmåga för timret.

Boxholm och Södra Timber Kinda sågar 220 000 kubikmeter vardera och har samma fördelning av tall- respektive grantimmer. Framöver kommer Södra Timber Kinda endast att såga gran och Boxholm endast furu.

Företagen kommer att fortsätta att köpa skogsägarnas samtliga sortiment genom sina egna inköpsorganisationer och bytet av timmer kommer sedan att ske i nästa steg mellan företagen. Sågarna är geografiskt belägna så att renodlingen kan göras utan större merkostnader i transporter.

"Vi har sett en ökad konkurrens på marknaden och effektiviseringen av enheterna är ett oerhört viktigt steg för Boxholm och Södra Timber Kindas framtida expansion", säger Lars-Erik Johansson, råvaruchef Rörvik Timber AB.

För information kontakta:

Johan Hansen, VD Rörvik Timber AB, 070-523 52 70
Lars-Erik Johansson, råvaruchef i Rörvik, 070-666 34 72


Jönköping den 5 april 2006

Rörvik Timber AB (publ)