Rörvik Timber AB

Rörvik Timber säljer Jabo Wood Products AB

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 09:55 CET

Styrelsen i Rörvik Timber AB har beslutat att sälja affärsområdet konsument med dotterbolaget Jabo Wood Products AB inklusive dess dotterbolag BJU i Rottne AB samt AB Burseryds Listfabrik. Motivet till försäljningen som beräknas vara genomförd före sommaren 2006 är en ökad fokusering på sågverksindustrin. Jabo Wood Products AB är ett helägt dotterbolag i Rörvik Timber AB (publ), noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Jabo Wood Products AB med huvudkontor i Tranemo, producerar och säljer förädlade trävaror för Inne- och Utemiljö till byggvaruhandeln inom Gör-det-själv-sektorn.

Inom sortimentet Innemiljö ingår lister, limfog, golv och reglar. Inom sortimentet Utemiljö säljer bolaget Jabostugan, skärmar, staket och andra trädgårdsprodukter samt impregnerat virke. Bygglister och furulimfog tillverkas i AB Burseryds Listfabrik respektive BJU i Rottne AB.

2005 omsatte Jabo Wood Products 294 MSEK med ett rörelseresultat om 10 MSEK.

Som finansiell rådgivare har styrelsen i Rörvik Timber AB anlitat Erik Penser Fondkommission AB.

Jönköping den 7 mars 2006


Rörvik Timber AB (publ)

För information kontakta:
Johan Hansen, VD, Rörvik Timber AB, +46 705 23 52 70
Martin Sahlborn, Erik Penser Fondkommission AB, +46 8 463 80 99, +46 708 69 13 75
Hélène Westholm, Erik Penser Fondkommission AB, +46 8 463 83 15, +46 733 50 32 65