IBS AB

Rörvik Timber väljer IBS

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 11:37 CEST

- Branschlösning för träindustrin avgjorde

Träförädlingskoncernen Rörvik Timber väljer IBS som systemleverantör. Avtalet innebär att Rörvik implementerar IBS Enterprise inklusive de branschspecifika modulerna Wood och Timber. För IBS innebär samarbetet med Rörvik framflyttade positioner inom träindustrin där fler aktörer står i begrepp att byta ut äldre system.

- Många företag inom träindustrin ser nu över sina affärsprocesser och stödsystem för att bättre möta marknadens krav, säger Kent Mattsson, affärsområdeschef på IBS Sverige. Avtalet med Rörvik är viktigt eftersom vi flyttar fram våra positioner inom en industrivertikal som vi förutom i Sverige, även har etablerat på flera marknader internationellt.

Rörvik Timber bedriver träförädlingsverksamhet i södra Sverige. År 2005 var omsättningen
2 miljarder kronor, varav exporten utgjorde 60 procent. I verksamheten ingår bland annat produktion och vidareförädling av trävaror till industrikunder och byggmaterialhandel, tryckimpregnering och vidareförädling av trävaror och konsumentprodukter för ute- och innemiljöer under varumärket Jabo. Avtalet med Rörvik innefattar programprodukter och konsulttjänster och implementationen startar omgående. Driftstart för den första enheten är planerad till årsskiftet
2006/2007 och därefter ska ytterligare sex enheter driftsättas.

IBS branschlösning, med specifik funktionalitet och branscherfarenhet, stödjer hela marknadssegmentet, dvs. oberoende om kunder är verksamma inom sågverk, träproduktion, förädling eller försäljning av träprodukter.

Affären redovisades i IBS delårsrapport för första kvartalet 2006.

Läs mer om IBS på www.ibs.se

Läs mer om Rörvik Timber på www.rtimber.se

För mer information kontakta:

Kent Mattsson, Affärsområdeschef, IBS Sverige AB
Telefon:: +46 (0)8-627 23 00
Mobil: +46 (0)70-546 37 07
kent.mattsson@ibs.se

John Womack, Informationsdirektör IBS AB
Telefon: +46 627 24 99
Mobil: +47 70 678 24 99
john.womack@ibs.netIBS AB, (XSSE: IBS B) är en ledande leverantör av affärssystem för hantering av varuförsörjning, kundrelationer och ekonomistyrning. IBS huvudsakliga fokus är på medelstora och stora distribuerande företag samt säljande och tillverkande företag inom internationella koncerner. IBS erbjuder branschlösningar för bl.a.
läkemedelsdistribution, fordonsindustri, elektronik, papper, bokdistribution samt för ett antal andra nischer på lokal nivå.