Investor AB

Röstandelen i Husqvarna överstiger 30 procent till följd av att andra ägare konverterat A-aktier till B-aktier

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 16:58 CEST

Tidigare idag aviserade Husqvarna att vissa ägare av A-aktier begärt konvertering av dessa till B-aktier, med följden att det totala antalet röster i bolaget minskat. Som en direkt konsekvens av detta har Investors andel av rösterna ökat till 30,78 procent (från 29,51 procent). Investors andel av kapitalet är oförändrat 15,73 procent.

Då ökningen av Investors andel av rösterna inte skett på grund av några justeringar i Investors innehav föranleder överskridandet av 30 procent av rösterna ingen budplikt på resterade aktier i bolaget.

För ytterligare information:

Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 073-524 21 30

Våra pressmeddelanden finns att hämta på Internet, www.investorab.com Investor är ett investmentbolag med nordisk bas som bildades för snart hundra år sedan av familjen Wallenberg. Idag bedriver vi investeringsverksamhet i Europa, USA och Asien. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning för våra aktieägare genom att äga och utveckla bolag med attraktiv värdepotential. Vi är en engagerad ägare som med erfarenhet, kunskap och ett unikt nätverk utvecklar noterade och onoterade bolag till att bli ledande inom sina respektive branscher.