Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia

Rösträttsjubileet uppmärksammas i ny bok: Glöm inte vårt uppdrag!

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2019 14:29 CET

Under det tidiga 1900-talets omvälvande tid stred Lisa och Gillis Hammar för kvinnlig rösträtt, minskade klassklyftor och ökad jämställdhet. I Stockholm tog Gillis Hammar initiativ till Birkagårdens folkhögskola, den första i Sverige som låg i en modern och växande stad. Lisa Hammar arbetade som lärare på Kommunala mellanskolan i Stockholm. Som engagerade folkbildare skrev de böcker, läromedel och poesi, och i föredrag och artiklar kritiserade Gillis Hammar tidens totalitära diktaturer, de kommunistiska likaväl som de nazistiska. Från 1933 engagerade sig de starkt för de judiska flyktingarnas sak.

I Glöm inte vårt uppdrag! berättar Tomas Hammar om sina föräldrars uppdrag att verka för demokrati och folkupplysning. Utifrån egna minnen, bevarade brev och handlingar skildras ett Stockholm där demokratin visserligen hade segrat, men samtidigt var ifrågasatt från såväl höger som vänster. Inte minst därför är Gillis och Lisa Hammars historia angelägen också i dag, när många av den tidens hotfulla tendenser åter aktualiserats.

Tomas Hammar
Tomas Hammar är professor emeritus vid Stockholms universitet och disputerade 1964 med en avhandling om svensk invandringspolitik och asylrätt under åren 1900 till 1932. Tomas Hammar växte upp på Birkagården i Vasastan, med föräldrar som var djupt engagerade i folkbildnings-, demokrati- och flyktingfrågor.

Boksläpp
Torsdag 14 februari 2019 kl 16:30–18:30
Birkagården, Karlbergsvägen 86B

Författarpresentation, bokförsäljning och signering. Vi bjuder på dryck och tilltugg! Läs mer om boken Glöm inte vårt uppdrag!

Fri entré! Föranmälan på webben krävs! För anmälan klicka här!

Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia ingår i Stadsmuseiavdelningen inom Stockholms stads kulturförvaltning. Verksamheterna berättar Stockholms och stockholmarnas historia och agerar experter inom kulturmiljövården i Stockholm.