Stockholms stad

Roger Mogert inviger spännande vattenprojekt

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 16:33 CET

Fredagen den 31 oktober kl.13.00 inviger Roger Mogert, gatu- och fastighetsborgarråd (s), det nya spännande vattenprojektet i Skärholmen. Invigningen sker vid dammen i Borgmästar Skyttes park (entré från Sätragårdsvägen mellan nr 177-183, p-platser finns vid Sätra Gård).

För att skydda och utveckla grundvattnet och vattenmiljöerna pågår arbetet med Stockholms vattenprogram. Anläggningarna i Skärholmen bidrar, om än i mindre skala, till flera mål som vattenprogrammet har ställt upp.

- När nu Stockholm har ett ambitiöst vattenprogram är det kul att kunna förverkliga målsättningarna om funktion och ökad mångfald i ekosystemen säger Roger Mogert, gatu- och fastighetsborgarråd (s).

Dammarna, både den i Sätra och de två som anlagts i anslutning till Skärholmsbäcken kommer att bidra till ett ökat och mer jämt fördelat flöde i vattendragen.

I Sätra har dammen byggts för att tillvarata dagvatten och för att öka flödet i Sätraån. På samma sätt kommer Skärholmsbäcken att tillföras vatten från den bebyggelse som nu uppförs på Ekholmsplan.

- Dammarna kommer att bidra med en ökad mångfald och trivsel i områdena, både bland djur och växter och för människorna som bor här, säger Roger Mogert, gatu- och fastighetsborgarråd (s).

Gatu- och fastighetsroteln, Lena Niesink, Telefon: 08-508 29 143