Riksföreningen för Hemundervisning i Sverige - Rohus

ROHUS ordförande går i politisk exil: ”Riskerna för familjen i Sverige var för stora”

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2012 16:19 CET

”Till slut kunde familjens säkerhet inte längre garanteras. Uppsala kommuns hotelser var för många, och för brutala. Kommuns agerande kunde svårligen tolkas som något annat en ett förtäckt utvisningsbesked”, säger Jonas Himmelstrand, ordförande i ROHUS, med anledning av att familjen i tysthet flyttat till Åland i en form av politisk exil.

Jonas Himmelstrands familj har haft en 3.5 år lång strid med Uppsala kommun om rätten att hemundervisa. Kommunens jurist drev redan från början en extremt restriktiv lagtolkning utifrån dåvarande skollagen. Kommunalrådet Cecilia Forss (m) är den politiskt ansvariga och säger sig vara väl insatt i fallet. Efter två års kamp fick familjen till slut prövningstillstånd i Kammarrätten där dom ännu inte fallit. Däremot har Uppsala kommun regisserat vad som skulle kunna kallas en modern politisk förföljelse av familjen, något som trappats upp de senaste månaderna.

Dagen efter att Jonas Himmelstrand deltagit i en debatt i P1:s ”Skolministeriet” mot Margareta Pålsson (m) görs en socialanmälan av familjen av en rektor som aldrig träffat vare sig föräldrar eller barn. Anmälan är på endast tre rader och görs enligt uppgift av rektorn av ”rutin”. Socialsekreteraren höjer något på ögonbrynen över en så kortfattad anmälan. Ärendet läggs ner efter förhandsbedömningen. Slutkommentaren är förhållandevis skarp med budskapet att detta är en skolrättslig fråga och inte ett ärende för socialtjänsten. På direkt fråga säger dock socialsekreterarna att kommunen kan fortsätta anmäla och att familjens säkerhet inte går att garantera så de länge de hemundervisar i Sverige.

Någon månad senare begär Uppsala kommun ett vitesutdömande på 180 000 kr av föräldrarna för ett års hemundervisning av ett barn under skolåret 2010-2011. Det är ett nästan tio gånger högre belopp än det högsta kända belopp som hittills begärts utdömt för hemundervisning på senare år. ”Det går inte att tolka på annat sätt än som ett slags straff för mitt engagemang i ROHUS och min kritik av svensk familjepolitik internationellt”, menar Jonas Himmelstrand.

Under 2011 presenterade Jonas Himmelstrand en kritisk syn på svensk familjepolitik i nio städer i åtta länder på två kontinenter, inklusive FN i New York, i egenskap av familjepolitisk expert för Riksorganisationen Haro och grundare av tankesmedjan Mireja. Jonas Himmelstrand är även ordförande i styrelsen för världens första globala hemundervisningskonferens i Centraleuropa i november 2012, ”Global Home Education Conference 2012”.

Efter beskedet om vitet på 180 000 kr skrev Jonas Himmelstrand ett skarp brev till kommunalrådet Cecilia Forss och frågade om hon tycker det är rimligt att ödelägga en familjs ekonomi för kontroversiell politisk principfrågas skull. Han skrev även att familjen betraktar hoten som ett dolt utvisningshot. Cecilia Forss svarar aldrig på brevet. Istället kommer två veckor senare ett nytt brev med begäran om ett vitesföreläggande för innevarande skolår på ytterligare närmare 100 000 kr. ”Det går inte att leva i en kommun där politikerna är beredda att förgöra en familj ekonomiskt för ideologiska principers skull. Det är inte hälsosamt att leva under en sådan stress”, säger Jonas Himmelstrand.

Därmed emigrerade familjen tyst och stilla och är idag bosatta på Åland där hemundervisning är tillåtet enligt finsk lag. ”Det är en oerhörd befrielse, och det är först nu vi börjar förstå vilken fruktansvärd press vi har levt under”, berättar Jonas Himmelstrand. ”Samtidigt är det en närmast surrealistisk upplevelse att tvingas lämna Sverige för en fråga som i större delar av världen, och av FN, betraktas som en mänsklig rättighet.”

Familjen Himmelstrand är inte ensamma om att ha lämnat Sverige. Under de senaste två åren har nu gott och väl ett dussin familjer har lämnat Sverige i vad som måste betraktas som ett slags politisk exil. ”Vi har gott om hemundervisande svenska grannar här på Åland”, berättar Jonas Himmelstrand.

ROHUS verksamhet kommer dock att försätta med oförminskad kraft även om hälften av styrelseledamöterna idag lever i politisk exil i Danmark och på Åland. ”Givetvis arbetar vi effektivare när hoten mot familjerna är avvärjda”, säger Jonas Himmelstrand.

Hemundervisning anses av FN som en giltig utbildningsform under konventionsbegreppet ”rätten till utbildning”. Hemundervisning är tillåten i majoriteten av världens demokratier. Tydligaste undantagen är Tyskland och dess skollag från 1938 samt idag även Sverige. Forskningen på hemundervisning visar på mycket goda resultat både akademiskt och socialt. Restriktioner mot rätten till hemundervisning måste därmed anses bryta mot erkända mänskliga rättigheter, och de som straffas för att hemundervisa måste anses vara utsatta för politisk förföljelse, och de som emigrerar gå en slags politisk exil. 

ROHUS - Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige - är en religiöst och partipolitisk obunden organisation för att stödja rätten att hemundervisa i Sverige, www.rohus.nu