Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning

Rolf Luft Award 2013 tilldelas Professor Se-Jin Lee

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2013 20:56 CEST

 Rolf Luft Award, som är ett av världens mest prestigefyllda priser inom diabetologi och endokrinologi, tilldelas i år Professor Se-Jin Lee vid The John Hopkins University, Baltimore, USA.

Professor Se-Jin Lee tilldelas priset för sin upptäckt av myostatin, ett protein som produceras i muskler och som verkar tillväxthämmande i musklerna. Professor Se-Jin Lee har kunnat påvisa
positiva effekter av att hämma myostatin i olika modeller av degenerativa och metabola sjukdomar, som diabetes. Detta har exempelvis lett till att fyra bioteknik- och farmakologiska bolag initierat kliniska prövningar vid behandling av patienter som har svår förlust av muskelmassa. Genom att hämma myostatin, kan  muskelmassan öka, vilket är viktigt vid diabetes och många andra kroniska sjukdomar. Större muskelmassa ökar känsligheten för insulin därmed förbättras blodsockret och
risken för  typ 2-diabetes minskar.

Denna upptäckt gör honom till en värdig mottagare av Rolf Luft Award säger Professor Per-Olof Berggren vid Karolinska Institutet och ledamot av priskommittén för Rolf Luft Award.  

Rolf Luft Award kommer att delas ut den 10 april under en ceremoni i Nobel Forum, Karolinska Institutet. Utdelningen av prissumman möjliggörs i år liksom de två senaste åren, genom en donation till Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning från företaget NovoNordisk. Priset består av diplom, medalj och en prissumma.

 I samband med prisutdelningen kommer Dr Se-Jin Lee också att ge en prisföreläsning med titeln ”Myostatin: A Molecular Rheostat for Muscle Mass”.

Mer information finns på http://www.rolfluftdiabetesfond.se/web/page.aspx?refid=23&newsid=134276&page=1

          


Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning bildades 2004 och har som främsta mål att stödja forskning kring diabetes och dess följdsjukdomar.