Vänsterpartiet

Rolf Olsson: EU får inte underminera svensk alkoholpolitik!

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2004 14:29 CEST

Rolf Olsson, riksdagsledamot (v), ställer två frågor till folkhälsominister Morgan Johansson med anledning av EU:s krav att Sverige ska ändra sin alkoholpolitik.

Den första frågan tar upp behovet av hållbar statistik om alkoholkonsumtionen i olika länder.

- I dagarna har nya attacker på svensk alkoholpolitik formerats från alkoholintressenter och ledande EU-kretsar, skriver Rolf Olsson.

- Det hela bottnar i en strävan från EU-kretsar att avskaffa Systembolagets försäljningsmonopol och att underkänna folkhälsoargumenten. Bland annat kommer man att dra Sverige inför EG-domstolen.

Sveriges totalkonsumtion har stigit mycket kraftigt som ett direkt resultat av EU-inträdet och raserandet av alkoholpolitiken som EU-etablissemanget drivit genom, men vi har ändå än så länge en lägre totalkonsumtion än EU-genomsnittet. Jonathan Todd, talesman för EU:s kommissionär för den inre marknaden, har emellertid uttalat att Sverige har större problem med alkoholen än vad länder i södra Europa har. Jonathan Todds uppenbart felaktiga jämförelse mellan alkoholkonsumtion i Sverige och södra Europa kan möjligen förklaras med att statistiken i Europa vad avser konsumtion och skador i olika länder fortfarande har stora brister när det gäller jämförbarhet och vetenskaplig lödighet. Därför kan myter till fromma för alkoholkapitalet fortsätta spridas.

Vad avser Morgan Johansson göra för att inom EU:s ram låta ta fram jämförbar och vetenskapligt hållbar statistik över alkoholkonsumtionen och alkoholskadorna i Europas olika länder? frågar Rolf Olsson.
Den andra frågan berör forskningen om totalkonsumtion och alkoholskador.

- Mycket väl etablerad alkoholforskning visar på ett närmast övertydligt sätt på samband mellan totalkonsumtion och alkoholskador i en befolkning, skriver Rolf Olsson.

- Forskning visar också att pris- och tillgänglighetsåtgärder är de skarpaste instrumenten mot höjd konsumtion. Utbildning och information kan aldrig ersätta dem i effektivitet. Dessa forskningsresultat är tydligen okända för många höga EU-företrädare. Därför är det hög tid att regeringen markant ökar ansträngningarna för att folkhälsoinriktning och forskningsbaserade fakta ska få en betydligt mer framskjuten plats i EU:s beslutsunderlag. Den inre marknadens krav får inte vara allenarådande på bekostnad av folkhälsa, forskning och sunt förnuft.
-Vilka åtgärder avser folkhälsoministern vidta för att ge etablerad folkhälso- och alkoholforskning en mycket mer framträdande plats i underlaget för beslut om alkoholpolitik inom EU? frågar Rolf Olsson.

Mer information: Rolf Olsson, tel. 070-343 96 82

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se