Vänsterpartiet

Rolf Olsson (v): Utvidgad lag mot människohandel

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2004 12:27 CEST

I dag debatterades propositionen om människohandel i riksdagen. Vänsterpartiet är särskilt nöjt med de ändringar i lagstiftningen som utvidgar människohandelsbegreppet och som straffbelägger alla led.
Vänsterpartiets Rolf Olsson deltog i debatten. Han ser handel med människor som särskilt cyniska och hänsynslösa brott som under senare år har vuxit i omfattning och fått en alltmer
global karaktär.

- Det är viktigt att människohandelsbegreppet har utvidgats till att inte bara omfatta handel med människor för sexuellt utnyttjande. Nu kan även tvångsarbete, krigstjänst eller
organhandel omfattas. En annan viktig punkt är att alla led i människohandeln straffbeläggs. Till exempel en taxichaufför kan fällas för brott, om han eller hon har anledning att misstänka att de personer som körs runt är inblandade i människohandel, förklarar Rolf Olsson.

Betänkandet innebär att riksdagen godkänner FN:s tilläggsprotokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffning av handel med människor, särskilt kvinnor och barn.

För mer information:
Rolf Olsson, andre vice ordförande i justitieutskottet, 070-343 96 82
Johannes Bengtsson, politisk sekreterare, 08-786 46 28
Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64