Kungl. Vetenskapsakademien, KVA

Rolf Schockprisen 2014 - Rolf Schock förenar filosofi, matematik, musik och konst

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2014 09:59 CET

Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Musikaliska Akademien och Kungliga Akademien för de fria konsterna har beslutat att Rolf Schockprisen 2014, om sammanlagt 2,4 miljoner kronor, ska tilldelas inom:

LOGIK OCH FILOSOFI
Professor DEREK PARFIT, University of Oxford, England
”för hans banbrytande bidrag rörande personlig identitet, hänsyn till framtida generationer, och analys av moralisk teoribildning”

MATEMATIK
Professor YITANG ZHANG, University of New Hampshire, USA
”för hans spektakulära genombrott rörande problemet om existens av oändligt många primtalstvillingar”

DE MUSIKALISKA KONSTERNA
Dirigenten HERBERT BLOMSTEDT, Sverige
”för sina alltid genomlysta musikaliska gestaltningar präglade av insiktsfull humanism och gripande känslodjup, för sin förmåga att i sina interpretationer skapa meningsfulla musikaliska sammanhang som berör musikälskare över hela världen och för sin stora generositet gentemot yngre generationer musiker och dirigenter”

DE VISUELLA KONSTERNA
Arkitekterna ANNE LACATON och JEAN-PHILIPPE VASSAL, Lacaton & Vassal, Frankrike
”för arkitektduons lyhörda arbete med att framhäva platsens röst och samtidigt prägla den med en tydlig signatur. Framsynt ställer man sig i direkt dialog med användarna och de boende och ser värdet av att behålla och utveckla det redan befintliga”

Prissumma: 600 000 kr per prisområde.
Prisutdelningen sker i Stockholm onsdagen den 22 oktober 2014.

ROLF SCHOCKPRISEN
Rolf Schock omkom i en olycka 1986 då han var endast 53 år gammal. Det kom som en stor överraskning för omgivningen att Rolf, som levt ett mycket enkelt liv, vid sin död efterlämnade en stor förmögenhet. I enlighet med hans testamente upprättades en fond för att dela ut fyra priser inom områdena logik och filosofi, matematik, de musikaliska konsterna samt de visuella konsterna. Pristagarna utses av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Musikaliska Akademien och Kungliga Akademien för de fria konsterna.

Kontakt:
Pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien:
Perina Stjernlöf, 070-673 96 50, perina.stjernlof@kva.se
Matematik: Jan-Erik Roos, professor emeritus, Stockholms universitet, 018-51 87 34, jeroos@math.su.se
Logik och filosofi: Wlodek Rabinowicz, professor i praktisk filosofi, Lunds universitet, 070-482 34 56, 046-222 75 95, wlodek.rabinowicz@fil.lu.se
De musikaliska konsterna: Tomas Löndahl, ständig sekreterare, Kungl. Musikaliska Akademien, 0708-20 77 57, 08-407 18 00, tomas.londahl@musakad.se
De visuella konsterna: Susanna Slöör, ständig sekreterare, Kungliga Akademien för de fria konsterna, 070-792 81 86, 08-10 22 08, susanna.sloor@konstakademien.se


I år fyller Kungl. Vetenskapsakademien 275 år. Akademien stiftades år 1739 och är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.