LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Romiana Bikasha och Noura Berrouba representerar Sveriges unga i FN 2016

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2016 17:01 CET

Noura Berrouba (21) och Romiana Bikasha (23) har utsetts till representanter för Sveriges unga i FN 2016. De kommer att delta i de svenska regeringsdelegationerna till FN:s generalförsamling respektive FN:s högnivåforum för hållbar utveckling. Representanterna är utsedda av LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer och uppdragen sträcker sig över 2016. 

LSU utser årligen representanter till möten och processer på FN- och EU-nivå, med syftet att öka möjligheterna för unga att genom ungdomsorganisationer vara delaktiga och ha inflytande och makt på internationella arenor. 2016 års FN-representanter är nominerade av Europeiska Ungdomsparlamentet respektive Assyriska Ungdomsförbundet.

Noura Berrouba, FN:s generalförsamling

Noura Berrouba är engagerad i Europeiska Ungdomsparlamentet (EUP) Sverige, där hon bland annat varit aktiv i den nationella styrelsen, drivit lokala, nationella och internationella påverkansprojekt, och rest som aktiv till olika delar av Europa. Noura kommer att delta när FN:s generalförsamling möts i New York i oktober och hålla ett tal under tredje utskottets öppnande. Noura är 21 år, läser Politices kandidatprogrammet vid Uppsala Universitet och kommer från Stockholm.

- Världens befolkning blir allt yngre och de utmaningar vi står inför drabbar i stor utsträckning unga. Ungdomspolitiska perspektiv är en essentiell del i hållbara beslut och lösningar, och unga behöver vara med både i skapandet av beslut och implementeringen av dem. Jag kommer att arbeta outtröttligt för att ungas perspektiv ska ligga högt upp på dagordningen och, och fortsätta arbetet för ungas rättigheter och förutsättningar för organisering i Sverige och i världen. Jag ser fram emot att tillsammans med Sveriges ungdomsorganisationer fortsätta kämpa mot antidemokratiska krafter och idéer, förespråka ett öppet, humant och inkluderande samhälle, och arbeta med de utmaningar Sveriges och världens unga står inför, säger Noura Berrouba.


Romiana Bikasha, FN:s högnivåforum för hållbar utveckling

Romiana Bikasha är aktiv i Assyriska Ungdomsförbundet där hon deltagit i aktiviteter och evenemang. Hon är även engagerad i Assyrier Utan Gränser, där hon bland annat arbetar med frågan om interna flyktingar i Irak. Hon deltar i FN:s högnivåforum för hållbar utveckling i New York i juli. Romiana är 23 år, bor i Botkyrka och läser Kulturgeografi med omvärldsanalys på Stockholms Universitet.

- Jag tror starkt på de 17 nya målen för hållbar utveckling om man på regional och lokal nivå är beredd på att arbeta för att realisera dem. Stora investeringar krävs för en ekonomisk, ekologisk och social hållbar framtid och de investeringarna måste vara riktade till den lokala nivån. Det är på den lokala nivån det finns möjlighet till förändring och det är där man kan främja ungas kompetens inom de här frågorna. Det är trots allt unga som är både vår nutid och framtid, säger Romiana Bikasha.


Kontakt

Mirjam Olsson

Politisk sekreterare

073-460 24 35

mirjam.olsson@lsu.se

Ungdomsorganisationer förändrar och förbättrar unga människors vardag. Att gemensamt driva en ungdomsorganisation ger unga en möjlighet till makt och resurser för att påverka sin egen omgivning. De är mötesplatser för cirka en halv miljon unga medlemmar i Sverige som genom sitt engagemang får unik kompetens och ett sammanhang för sina idéer. LSU samlar Sveriges ungdomsorganisationer för att vi gemensamt ska förbättra förutsättningarna för ungas organisering, i Sverige och i världen. Följ LSU:s arbete på Facebook och Twitter.