Upplandsmuseet

Romsk bostadsvagn på Upplandsmuseets gård 27 augusti–9 september

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 10:37 CEST

I år uppmärksammas att romer levt i Sverige i minst 500 år. Länge var det ett kringresande liv, i just sådana här vagnar. Kliv in och upplev hur romer levde i Sverige innan de fick rätt till bostäder och skolgång på 1960-talet. Vagnen byggdes i Sverige på 1950-talet och kommer från Romska kulturcentret i Malmö. Den är en av få bevarade i Europa.

Under de två veckor som vagnen finns hos Upplandsmuseet bedrivs ett omfattande program. Skolverksamhet på dagtid, v. 35 för mellanstadiet och v.36 för högstadiet och gymnasiet.

För den intresserade allmänheten så erbjuds visningar flera eftermiddagar då vi håller öppet för besökare som kan komma in i vagnen och ställa frågor till Katja Blomérus, Stina Flink och Ville Sundbom från Upplandsmuseet.

Under Kulturnatten den 8 september är vagnen också öppen för besök. Familjen Kaldaras från Romska kulturcentret i Malmö berättar och svarar på frågor.

Pressvisning:

Måndag 27 augusti kl. 13 är media välkomna. Då finns Erland och Monica Kaldaras från Romska kulturcentret i Malmö på plats. 

Bakgrund:

Romsk kultur är en del av Sveriges gemensamma kulturarv. 2012 uppmärksammas att romer levt i Sverige i minst 500 år. Den äldsta skriftliga källan är Stockholms stads tänkeböcker från 1512. Romerna är en av Sveriges nationella minoriteter och romani chib är ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk.

2000 Den nationella minoritetspolitiken definierar vilka grupper som ska ses som Sveriges minoriteter och fastslår skydd för minoritetsspråken.

2010 Delegationen om romska frågor lade fram betänkandet ”Romers rätt – en strategi för romer i Sverige”, SOU 2010:55.

2012 lade regeringen fram en ”Strategi för romsk inkludering 2012–2032”. 

Kontakt:

Utställningschef Tuula Autio 070-409 95 62 eller museipedagog Stina Flink 018-16 91 42. E-post enligt modellen fornamn.efternamn@upplandsmuseet.se

Pressbilder finns på http://www.upplandsmuseet.se/Sidor/PRESS/Pressmeddelanden/En-romsk-bostadsvagn-pa-Upplandsmuseets-gard/

 

I centrum för Upplandsmuseets verksamhet står den uppländska kulturhistorien och kulturarvet. 
Museets uppdrag är att utforska kulturhistorien, 
vårda kulturarvet och förmedla kunskapen om det.

Att utforska kulturhistorien är verksamhetens drivkraft. Upplandsmuseet bedriver kontinuerlig kunskapsuppbyggnad i form av vetenskaplig forskning, undersökningar och inventeringar. 
Arbetet resulterar i materiella samlingar av olika slag: föremål, fotografier, texter.

Genom att förteckna, registrera och vårda insamlade föremål och kulturhistoriska miljöer i länet säkras kunskapen
om kulturarvet till förmån för dagens och framtidens människor.  
Här är verksamheten i magasinet central.

I museets uppdrag ingår att bearbeta och förmedla den uppländska kulturhistorien och göra den tillgänglig för länets invånare. Utställningar, publikationer, sökbara databaser, föreläsningar och visningar gör det möjligt för alla att ta del av kulturarvet.

Upplandsmuseets verksamhet med att utforska, vårda och förmedla
styrs av utarbetade handlingsprogram.