Kulturrådet

Romsk kultur får fortsatt stöd

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2012 11:02 CEST

Romsk kultur får fortsatt stöd av Kulturrådet. Två musikfestivaler, två museiutställningar och en romsk barnbok är satsningar som Kulturrådet nyligen beviljat bidrag till. Romerna är en av fem nationella minoriteter som Kulturrådet stödjer.

Romano Pasos Research Center beviljas stöd för kultur- och musikfestivalen Romer i centrum Sverige 2012 som ska genomföras i Stockholm, Göteborg och Malmö. Romska Musiksällskapet beviljas stöd för en musikfestival i Stockholm. Projektet Stolta romska kvinnor i det svenska samhället beviljas bidrag för kulturevenemang som syftar till att synliggöra romsk kultur i Västerbotten och en planerad romsk barnbok får också stöd av Kulturrådet.

Upplandsmuseet får bidrag för att tillsammans med romska kulturaktörer arrangera utställningar, föreläsningar och seminarier på platser som museet normalt inte finns på. Stockholms stadsmuseum får ekonomiskt stöd för att tillsammans med den romska gruppen arrangera särskilda kulturdagar.

– Det är glädjande att intresset för att synliggöra romsk kultur finns hos flera olika aktörer; såväl romska som icke-romska, fria kulturaktörer som kulturinstitutioner. Kulturrådet anser att fler kulturinstitutioner bör ta initiativ tillsammans med romerna och andra nationella minoriteter, säger Kennet Johansson, generaldirektör Kulturrådet.

Den 12 mars anordnade Kulturrådet en heldag om romsk kultur som finns att se här:
http://www.ur.se/Produkter/169498-UR-Samtiden-Romsk-kultur-i-fokus?q=romsk
http://svtplay.se/v/2739862/romsk_jubileumskonferens_del_1

Bakgrund: År 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. Artikel 5 slår fast att parterna åtar sig att främja de förutsättningar som är nödvändiga för att personer som tillhör nationella minoriteter ska kunna behålla och utveckla sin kultur och bevara de väsentliga beståndsdelarna av språk, traditioner och kulturarv. De fem nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Sedan år 2002 har Kulturrådet medel som ska användas för att främja de nationella minoriteternas språk och kultur.

Ytterligare information
Mårten Lempert, handläggare
Telefon: 08-519 264 14
E-post: marten.lempert@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se