Atea Sverige AB

Ronnaskolan i Södertälje ska förbättra resultaten med hjälp av it – Atea förser högstadieeleverna med elevdatorer

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2012 15:31 CET

Ronnaskolan i Södertälje har valt Atea som leverantör av elevdatorer till skolans högstadieelever. Skolan vill med införandet av elevdatorer gå i bräschen för hur it kan användas i skolan. Att höja gymnasiebehörigheten för eleverna är ett annat mål.

Endast 58 procent av eleverna på Ronnaskolan har idag gymnasiebehörighet efter avslutade studier. Med it som en av pusselbitarna ska skolan öka det antalet - målet är att 2016 ligga över landssnittet på 88 procent.

– Nästan 200 av våra 738 elever är nyanlända till Sverige och en majoritet av ungdomarna har svenska som andraspråk. Det har gjort att språket har varit en barriär mellan eleverna och utbildningen, men med datorerna kommer detta att förändras, säger rektor Lina Axelsson Kihlblom.

Skolans ledning gör flera parallella satsningar, bland dem en dator per elev, för att öka elevernas prestation och skapa interaktivitet och delaktighet för både elever och lärare. Genom att kunna samarbeta, arbeta effektivare och utvecklas ska en trygg inlärningsmiljö skapas.

– Svenska språket ska inte vara avgörande för om eleverna utvecklas inom ett ämne eller inte. Med datorns hjälp kommer eleverna att kunna skriva uppsatser på sitt modersmål och få dem översatta till svenska och på så sätt kan lärarna bedöma elevernas verkliga kunskaper. Därför är it-satsningen först och främst ett pedagogiskt verktyg för att öka individualiseringen i klassrummet. Datorn kommer att ge lärarna ett helt nytt sätt att möta eleverna på, säger rektor Lina Axelsson Kihlblom.

Atea kommer att förse samtliga elever i årskurs 7-9 med en egen dator, som de kan använda både på lektionstid och hemma för läxläsning. I avtalet ingår även 50 datorer till lärare.

– Fler och fler skolor börjar inse det pedagogiska värdet med datorer. Det som är extra roligt med Ronnaskolan är att de är ett bra exempel på hur datorer kan användas i många olika undervisningssyften, och att det finns en lösning som passar alla skolor, säger Petter Andersson, ansvarig för skola på Atea.

För mer information, kontakta:
Petter Andersson, ansvarig för området skola Atea Sverige AB, 08-522 530 82, petter.andersson@atea.se
Lina Axelsson Kihlblom, rektor Ronnaskolan, 08-523 013 58, lina.axelssonkihlblom@sodertalje.se

Atea är Nordens och Baltikums ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra kunder med specialistkompetens, produkter och lösningar. I Sverige finns vi nära dig på ett trettiotal orter över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. www.atea.se