Ronneby Bruk AB

RONNEBY BRUK, AMBIENTE FRANKFURT 2014

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 11:24 CET

Ronneby Bruk kommer åter att ställa ut sina produkter på världens största hushållsmässa, Ambiente i Frankfurt, under tiden 7-11 februari 2014.

Som tidigare finns vår monter i hall 3.0 (första våningen) och monternummer är C53.

I år kommer vårt fokus att i första hand ligga på vår nya serie Ultra Light Original, lättviktsgjutjärn.

Vår erfarenhet är att de flesta konsumenter vill ha gjutjärnsstekpannor, men att man p.g.a produkternas vikt väljer andra material. Under året har vår serie med "lätta" gjutjärnsprodukter blivit en mycket stor framgång, och vi kommer att kunna visa upp ytterligare nya produkter under Ambiente. Dessa nya produkter kommer att finnas ute i butikerna inför hösten 2014.

För tidsbokning under mässan, vänligen kontakta oss på telefon. VD Martin Johannesson 0708-179820, eller försäljningschef Anders Alkebratt 0708-279821.

Besök gärna vår hemsida www.ronnebybruk.nu, för mer information om Ultra Light Original. Vi finns även på Facebook, www.facebook.com/RonnebyBruk. 

"Det finns bara ett orginal!"


ENGLISH.

Ronneby Bruk Sweden will exhibit again at the world's largest household exhibition, Ambiente Frankfurt, February 7th-11th 2014.

As earlier years you will find us in hall 3.0 (first floor) in both no C53.

Our focus this year will be our new range of light weight cast iron products, ULTRA LIGHT ORIGINAL.

In our experience the users would prefer cast iron cookware but because of the weight they chose other materials. During this last year our range of "light weight cast iron" has been a tremendous success, mainly in Sweden but popularity is growing also in other countries. We will be introducing an additional number of new items in this range at Ambiente 2014, and the new items will be available on the market during the autumn of 2014.

Please visit our website www.ronnebybruk.nu for more information.

Remember, "There is only one original".

Fullföljande en lång tradition som tillverkare av gjutjärnsprodukter för matlagning, är RONNEBY BRUK idag en viktig och uppskattad leverantör på flera av världens marknader. Med rötter tillbaks till 1700-talets Örmo Bruk, som i mitten av 1800-talet flyttades till Kallinge och blev det mer kända Kockums med dess välkända tillverkning av kok- och stekkärl, lever yrkeskunskapen och hantverksskickligheten vidare.
Med marknadens kanske bredaste sortiment, med instekt traditionellt gjutjärn och vår stora nyhet Ultra Light Original lättviktsgjutjärn kan vi tillgodose de flesta preferenser och önskemål. Vår paradserie MAESTRO gjutjärn är huvudsakligen formgiven av Professor Sigurd Persson, en av svensk designkonsts största profiler. Dessa produkter är lika funktionella och vackra i vilket utförande du än väljer, instekt eller emaljerat, och oavsett i vilket sammanhang de brukas. De passar lika bra för vardagens middagsbord, som till festbordet med finaste linne, silver och kristall.
En gjutjärnsprodukt från RONNEBY BRUK är en HANTVERKSPRODUKT. Varje enskild produkt är gjuten i sin egen unika sandform. Efter avsvalning slås formen sönder, och sanden återvinns för att bli en ny gjutform igen. Detta gör att varje produkt är ett unikt original, det finns inte två exakt likadana pannor eller grytor.
Efter själva gjutningen, som endast är det första steget på vägen mot en funktionell produkt, tillkommer ett flertal manuella arbetsmoment. Det är slipningar, blästring, bottensvarvning, ytbehandling, montering mm, hela tiden med produkt- och kvalitetskontroller inlagda i processen. Om några produkter under produktionens gång bedöms som undermåliga, kasseras de för att smältas ner och bli nya produkter.
Detta gör gjutjärnsprodukter till ett naturligt alternativ för dig som vill vara med och värna vår natur. Väljer du gjutjärnsprodukter från RONNEBY BRUK kan du vara säker på att t.ex inga palmoljor används i vår instekning.  Vi använder sedan många år ENDAST SVENSK KRAV-MÄRKT rapsolja i vår instekningsprocess. Ingen behöver vara orolig för giftig gasutsöndring eller andra skadliga bieffekter från artificiella beläggningar, sådana finns inte på vårt gjutjärn. 


ENGLISH.

Fulfilling a long tradition as manufacturer of cast iron cookware, RONNEBY BRUK of today is an important and appreciated supplier to a number of the global markets. Our roots goes back to a small foundry in Småland, Örmo Bruk, founded in mid 1700. In 1888 it was moved to Kallinge and renamed Kockums, a company well known for its cookware. The know-how and craftsman skill is still vivid at RONNEBY BRUK. 

With maybe the widest range of cast  iron cookware in the market, offering traditional pre-seasoned as well as our new sensational light weight cast iron cookware, we can satisfy most  of our clients needs and demands. Our main range, MAESTRO cast iron, is originally designed by Professor Sigurd Persson, one of the greatest names in the art of Swedish design. A Maestro product is equally functional and beautyful, when used at the normal everyday table as when used on the table laid with finest linen, silver and crystal.

A cast iron product from RONNEBY BRUK is a HANDICRAFT PRODUCT. Every single item is casted in its own unique sand mould. After the process of cooling, the mould is crushed and the sand is recycled to be used for next mould. This makes every single item an unique original, and there is not one cast iron product exactly identical to the other.After the actual casting, which is only the first step on the road to a functional product, a number of manual working moments will be needed. Grinding, blasting, bottom machining, surface coating, assemblying etc. All the time under rigorous quality checks between the stations of the process. If a faulty item is discovered,  it’s sorted out and will be melted down again and become a new perfect product.

All this makes cast iron cookware the natural choice for anyone anxious for our nature and environment. When choosing a RONNEBY BRUK product you can also be absolutely certain that no palm oils has been used in the seasoning process. We use only Swedish rapeseed oil, which has been controlled and certified by the Swedish KRAV foundation to be produced under the best possible ways for environmental preservation. When using our cast iron cookware, you can also feel free from all worries regarding poisonous gas or other health harming side effects, that so many fear in todays artificial coatings.