Rope Access Sverige AB

Rope Access Safety Training AB öppnar utbildningscenter med syfte att rädda liv och skapa en säkrare arbetsplats

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 10:59 CEST

Nu slår säkerhetsföretaget Rope Access upp portarna för deras nya utbildningsanläggning i anslutning till Solna Centrum. Hela 600 kvadratmeter finns då tillgängligt för att utbilda både egen, kunders och samarbetspartners personal i säkerhet på höga höjder. Syftet är att öka säkerhetsmedvetenheten och minska antalet arbetsplatsolyckor.

Arbetsplatsolyckorna fortsätter att ligga på en otillfredsställande nivå. Fallolyckor är den
vanligaste arbetsplatsolyckan i Sverige och utgör 40 procent av de allvarliga olyckorna på jobbet, visar en ny rapport från AFA Försäkring. Bara de senaste 10 åren har 630 personer omkommit på arbetsplatser runt om i Sverige, enligt Dagens Arbetare. 

Att arbeta på hög höjd innebär alltid en risk för fall. Rope Access har lång erfarenhet av entreprenader
på hög höjd och som Sveriges enda ackrediterade höghöjdsbolag ligger det nära tillhands att utbilda andra som exponerar sig för höghöjds- och fallrisker. En mission för Rope Access är att reducera antalet arbetsplatsolyckor.

Syftet med denna anläggning är att skapa en plats där våra kunder kan dra nytta av en kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv utbildning.  Vi vet idag att arbetsledare har stor betydelse för säkerhetsarbetet. Ett systematiskt säkerhetsarbete bygger på befogenheter, vilja, rutiner och processer men framförallt på medvetenhet och kunskap. Det innebär att utbildning blir en
mycket viktig pusselbit i detta arbete. Kunskap är grunden för förebyggande
arbete med riskhantering
, säger Joakim Fernulv, Affärsområdeschef Rope Access  Safety
Training AB.

Att lägga utbildningsanläggningen just i anslutning till Solna Centrum är ett strategiskt
lokaliseringsval då platsen ligger nära många av kunderna och är lätt att nå från både Stockholm city, Arlanda och Bromma flygplats. Planen är också att utöka antalet tjänster och målgrupper allteftersom verksamheten utvecklas. På Rope Access ser man ett stort behov av att öka medvetenheten kring
säkerhetstänkandet ur både ett etiskt och samhällsekonomiskt perspektiv.

En arbetsplatsolycka kan sluta i tragedi för den drabbade och dennes familj men också för den arbetsgivare som inte har vässat sina säkerhetsrutiner. Det är ett stort ansvar som kräver minutiös
planering – ofta under tidspress. Då gäller det att vara förberedd med kunskap, välfungerande rutiner och processer. Arbetsplatssäkerhet är också en viktig fråga rent samhällsekonomiskt –
människor som inte kan fortsätta jobba och företag som inte håller säkerhetsstandarden kostar samhället en massa pengar. Jag hoppas att vår utbildningsanläggning ska kunna hjälpa till att öka medvetenheten och minska
antalet olyckor, avslutar Joakim Fernulv, Affärsområdeschef Rope Access Safety Training AB.


För ytterligare information kontakta:

Joakim Fernulv, Affärsområdeschef Rope Access Safety Training AB:

E-post: joakim@ropeaccess.se

Tel: +46 (0)76 164 27 09

Ulrica Åsberg, PR-partner, Compeo Communications AB:

E-post: Ulrica.asberg@compeo.se

Tel: + 46 (0)704 97 88 15

Om Rope Access: Rope Access Safety
Training AB ingår i Rope Access gruppen av bolag, som bland annat utför
entreprenadarbete åt industrin på hög höjd. Våra industriellt certifierade
klättrare har spetskompetens inom sina respektive yrkesområden, inspektion,
montage och underhåll, och vidareutbildar sig kontinuerligt inom dessa. Rope Access
Sverige AB grundades 1997 och är det enda företaget i Sverige som är
ackrediterat av
IRATA, världens hårdaste säkerhetsstandard för
höghöjdsarbete. Vi har blivit ett naturligt val för uppdragsgivare med höga
krav på säkerhet och kvalitet, inte minst kärnkraftsindustrin. Säkerheten finns
inbyggd i vår teknik! Rope Access Sverige AB satsar på kompetensutveckling och
ny teknik inom höghöjdsarbete.Rope Access Sverige AB är det enda företaget i Sverige ackrediterat av den internationella branschorganisationen för reparbete, IRATA. Vi uppfyller därmed branschens hårdaste krav på säkerhet och kvalitet inom industriell klättring och reparbete offshore. Vi utför höghöjdsarbete med spetskompetens inom oförstörande provning, inspektion, montage och underhåll. Vi har sedan 1997 lett utvecklingen av reparbete i Sverige.

Bifogade filer

PDF-dokument