Rope Access Sverige AB

Rope Access Sverige AB och YellowOffshore™ inleder samverkan

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 15:40 CET

Rope Access Sverige AB som är det enda företaget i Sverige ackrediterat av den internationella branschorganisationen för reparbete och utbildning, Industrial Rope Access Trade Association (IRATA). Rope Access Sverige AB uppfyller därmed branschens hårdaste krav på säkerhet och kvalitet inom utbildning, industriell klättring och reparbete offshore.
Rope Access Sverige AB inleder samverkan med YellowOffshore™ då vi ser den ledande kompetens som finns inom företaget. Rope Access Sverige AB leder sedan starten1997 utvecklingen inom höghöjdsarbete i Sverige med spetskompetens inom utbildning, inspektion, montage och underhåll.
Rope Access Sverige AB är det enda företaget i Sverige ackrediterat av IRATA för att ge kurser i industriell klättring och därför en självklar samarbetspartner för YellowOffshore™. Ett IRATA certifikat ger en kursdeltagare möjlighet att arbeta med industriellt reparbete på land och på installationer till havs, såväl i Skandinavien som i övriga delar av världen. Inom den internationella olje-, gas- och vindkraftsindustrin är ett IRATA certifikat nödvändigt för arbete inom höghöjdsarbete.
Den 7-11 november 2011 genomför Rope Access Sverige AB i samverkan med YellowOffshore™ en ackrediterad Rope Access Level 1 utbildning i Göteborg med IRATA examinering.    
Rope Access Sverige AB utför tjänsterna inspektion, montage, underhåll, konsultation. Rope Access Sverige AB har medarbetare med olika bakgrund och kompetensprofil för att kunna skräddarsy vårt arbetslag inför för varje uppdrag. Antingen efterfrågar deras kunder en tekniska kompetens, certifierade inspektörer eller hantverkare med lång erfarenhet av höghöjdsarbete.
YellowOffshore™ ser samarbetet med Rope Access Sverige AB som en stor framgång för vår utbildningsorganisation men även för att leverera färdigutbildade offshorearbetare till Rope Access Sverige AB.

Rope Access Sverige AB är det enda företaget i Sverige ackrediterat av den internationella branschorganisationen för reparbete, IRATA. Vi uppfyller därmed branschens hårdaste krav på säkerhet och kvalitet inom industriell klättring och reparbete offshore. Vi utför höghöjdsarbete med spetskompetens inom oförstörande provning, inspektion, montage och underhåll. Vi har sedan 1997 lett utvecklingen av reparbete i Sverige.