Rope Access Sverige AB

Rope Access Sverige expanderar inom vindkraft

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 13:29 CET

Under hösten fortsätter de många uppdragen inom vindkraft. Bland annat har Rope Access Sverige utfört saneringar av torn, inspektion och reparation av rotorblad.
"- Vi ser ljust på vindkraftsektorn och dess behov av våra tjänster" säger Jamshid Lodhi, marknadschef vid Rope Access Sverige AB.
"- Verken kommer framöver behöva frekventa besök varför vår kompetens inom vindkraft är till stor nytta både för vindkraftsproducenter som dess ägare" fortsätter Jamshid.
Läs mer i Byggindustrins artikel: http://www.byggindustrin.com/teknik/industriell-klattring-alternativ-till-sk__9054

Rope Access Sverige AB är det enda företaget i Sverige ackrediterat av den internationella branschorganisationen för reparbete, IRATA. Vi uppfyller därmed branschens hårdaste krav på säkerhet och kvalitet inom industriell klättring och reparbete offshore. Vi utför höghöjdsarbete med spetskompetens inom oförstörande provning, inspektion, montage och underhåll. Vi har sedan 1997 lett utvecklingen av reparbete i Sverige.