Rope Access Sverige AB

Rope Access Sverige har plockat fram ett helhetskoncept av yttre underhållstjänster för fastighetsbransche

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2012 22:48 CEST

Dåliga fogar är en av de främsta anledningarna till energiförluster och spillvärme från fastigheter. Dåliga fogar är även en vanlig orsak till vattenintrång och fuktskador.

Fogen en viktig del i byggprocessen
Fogen är en viktig del av byggprocessen och noggrannhet och kunskap krävs vid fogning och omfogning. Ofta lakas tegelfogar ur och håligheter och sprickor uppstår i fogarna, Vid omfogning skär vi ut den urlakade fogen med diamantklinga, tvättar rent och fogar om efter att materialanalys utförts för att säkerställa att rätt material används.

Flexibla arbetsmetoder för fogning på fastigheter
Vi fogar tegelfasader, undersöker och fogar om fasader av prefabricerade betongelement. Vi arbetar med både fog och mjukfog utan att bygga ställning eller använda lift. Vi fogar också kring fönster där värmeförluster är vanliga på grund av dåliga fogar. Förutom att dåliga fogar leder till risk för fuktskador och förkortad livslängd på fastigheterna så leder värmeförluster till stora kostnader i form av högre uppvärmningskostnader.

I samband med att vi är på plats hos er för att hjälpa er med fogning kan vi även erbjuda våra övriga tjänster inom yttre underhåll av fastigheter.

Rope Access Sverige AB är det enda företaget i Sverige ackrediterat av den internationella branschorganisationen för reparbete, IRATA. Vi uppfyller därmed branschens hårdaste krav på säkerhet och kvalitet inom industriell klättring och reparbete offshore. Vi utför höghöjdsarbete med spetskompetens inom oförstörande provning, inspektion, montage och underhåll. Vi har sedan 1997 lett utvecklingen av reparbete i Sverige.