Rope Access Sverige AB

Rope Access Sverige har plockat fram ett helhetskoncept av yttre underhållstjänster för fastighetsbranschen

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2012 22:39 CEST

Plåt är vanligt på våra fastigheter och kräver underhåll och reparationer. Väder och vind kombinerat med slitage från snöskottning, fågelträck och smuts orsakar frätningar och korrosionsangrepp. Med specialistkompetens inom plåtslageri kombinerat med vår accessmetod löser vi våra kunders behov av plåtarbeten snabbt och effektivt. Vi arbetar både med plåttak och med takavvattningssystem.

Takplåt
Plåttak är i behov av underhåll för att undvika kostsamma följdskador och förlänga takets livslängd. Rope Access har specialistkompetens inom takunderhåll och har bred erfarenhet från arbete på såväl moderna tak som plåttak på K-märkta fastigheter. För svåråtkomliga tak, inte minst kyrktak, lämpar sig våra arbetsmetoder särskilt väl. Tjänster för plåttak inkluderar

  • Läggning
  • Reparationer
  • Underhåll och målning

Takavvattning
Rännor och stuprör blir ofta fyllda med löv och annat skräp, följden kan bli läckage som leder till dyrbara skador. Väl fungerande takavvattning från både rännor och stuprör är en förutsättning för att kunna leda bort regnvatten och smältvatten. Fungerar inte takavvattningen leder det i de flesta fallen till skador både på husets fasad och grund. En stor del av fasadskadorna beror på just bristande takavvattning. Vi har specialistkompetensen som krävs för att utreda era behov och avhjälpa problem.

I samband med att vi är på plats hos er för att utföra plåtarbeten kan vi även erbjuda våra övriga tjänster inom yttre underhåll av fastigheter.

Rope Access Sverige AB är det enda företaget i Sverige ackrediterat av den internationella branschorganisationen för reparbete, IRATA. Vi uppfyller därmed branschens hårdaste krav på säkerhet och kvalitet inom industriell klättring och reparbete offshore. Vi utför höghöjdsarbete med spetskompetens inom oförstörande provning, inspektion, montage och underhåll. Vi har sedan 1997 lett utvecklingen av reparbete i Sverige.