Rope Access Sverige AB

Rope Access Sverige har plockat fram ett helhetskoncept av yttre underhållstjänster för fastighetsbranschen

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2012 22:41 CEST

Putsning och murning

I vårt land har vi många vackra fastigheter med putsade eller både murade och putsade fasader. Tyvärr är skador på fasaderna vanliga. Skadorna uppträder ofta punktvis och inte sällan på svåråtkomliga platser som vid takfoten. Att resa ställning eller ta in skylift för att åtgärda fasadskadorna är ofta både dyrt och tidskrävande. Ett bättre alternativ är att ta hjälp av oss på Rope Access Sverige. Våra erfarna murare har många års erfarenhet av att ta hand om skadade fasader. Vi tar oss snabbt till det område där skadorna finns och vidtar nödvändiga åtgärder. Med vår hjälpa kan ni åtgärda punktvisa skador kostnadseffektivt istället för att vänta och resa byggställning när det uppstått större skador på fasaden.

Mycket att tänka på vid putsning och murning
När man åtgärdar fasadskador är det inte bara viktigt att göra en korrekt åtgärd rent tekniskt, den skall också vara estetiskt riktig. Vi lägger stor möda på att utföra reparationer som smälter in med resten av fasaden. Vi tar självklart också materialprover för att säkerställa att reparationerna blir utförda med den högsta möjliga tekniska kvaliteten.

Betrodda med K-märkta fastigheter
Vid putsning är det viktigt att kunna bestämma vilka typer av putsbruk, puts och färger som ingår i det totala putsskiktet när den befintliga putsen ska behållas och lagas. Man ska eftersträva att utföra lagningarna med bruk som har egenskaperna så lika den befintliga putsen som möjligt. Vid föreskrivning av bruk för lagning måste man kunna bestämma om putsen består av kalkputs eller kalkcementputs. Vår noggrannhet och känsla för detaljer är uppskattad hos kunder och vi får ofta uppdrag att åtgärda fasadskador på kulturminnesmärkta fastigheter där de estetiska värdena är särskilt viktiga.

Med rope access som partner kan ni känna er trygga med att ni får en lösning som inte bara är tidseffektiv och flexibel utan också håller den högsta hantverksmässiga standarden. I samband med att vi är på plats hos er för att hjälpa er med murning och putsning kan vi även erbjuda våra övriga tjänster inom yttre underhåll av fastigheter.

Rope Access Sverige AB är det enda företaget i Sverige ackrediterat av den internationella branschorganisationen för reparbete, IRATA. Vi uppfyller därmed branschens hårdaste krav på säkerhet och kvalitet inom industriell klättring och reparbete offshore. Vi utför höghöjdsarbete med spetskompetens inom oförstörande provning, inspektion, montage och underhåll. Vi har sedan 1997 lett utvecklingen av reparbete i Sverige.