Rope Access Sverige AB

Rope Access Sverige har plockat fram ett helhetskoncept av yttre underhållstjänster för fastighetsbranschen

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2012 22:44 CEST

Målning

Mindre målningsarbeten och målningsarbeten på hög höjd och svåråtkomliga platser är ofta dyra och krångliga. Det är inte målningen i sig som är krånglig eller tar lång tid utan att ta sig till platsen som skall målas. Våra målare tar sig till arbetsplatsen med rep och väl på plats utför de jobbet som vilken duktig målerifirma som helst. Typiska platser där vi utför måleriarbeten är på fastigheters tak och på innergårdar.

Fönstermålning på ett nytt sätt
Hur målar man utsidan på fönster? Ofta tas fönstren av vilket kan vara ett bra alternativ, men om det inte går då? Att bygga ställning för en hel fasad för att komma åt att måla fönster är ingen bra idé. Ofta kanske fönstren får målas samtidigt som fasaden, med risk för att det går för länge mellan målningarna och onödiga skador uppkommer. Vi kan måla fönstren genom att ta oss dit via rep. Det är en flexibel och bra lösning för dig som fastighetsägare.

Höghöjdsmålning lämpligt för många tillfällen
Höghöjdsmålning lämpar sig väl i många situationer, några tillfällen där vi sett att våra tjänster passar extra väl är vid målning av takfot och vindskivor. Takfötter och vindskivor är ofta svårtillgängliga och ofta utsatta för väder och vind. Att byta ut virket och samtidigt ytbehandla görs med fördel med hjälp av industriella reparbetare från oss på Rope Access Sverige. Vi kan självklart även hjälpa till med fasadmålning. Vi målar med både kalkfärg och kalkcementfärg när det behövs. Vi har också god erfarenhet av att måla betongfasader.

I samband med att vi är på plats hos er för att hjälpa er med målning kan vi även erbjuda våra övriga tjänster inom yttre underhåll av fastigheter.

Rope Access Sverige AB är det enda företaget i Sverige ackrediterat av den internationella branschorganisationen för reparbete, IRATA. Vi uppfyller därmed branschens hårdaste krav på säkerhet och kvalitet inom industriell klättring och reparbete offshore. Vi utför höghöjdsarbete med spetskompetens inom oförstörande provning, inspektion, montage och underhåll. Vi har sedan 1997 lett utvecklingen av reparbete i Sverige.