Rope Access Sverige AB

Rope Access Sverige har plockat fram ett helhetskoncept av yttre underhållstjänster för fastighetsbranschen

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2012 22:46 CEST

Att arbeta via rep är idealiskt för underhåll av glasfasader. Arbetssättet är flexibelt och skonsamt samtidigt som det krävs minimalt med fasta installationer på byggnaderna. Vi kan montera, täta, putsa och utföra andra typer av underhåll på fasadglas.

En idealisk underentreprenör och partner
Vi arbetar ofta som underentreprenör vid större glasentreprenader och är en uppskattad partner. Vi utför montage, servicearbeten, putsning och glasbesiktningar.

Putsning och annat underhåll via rep
Fönsterputsning och annat underhåll vid höga höjder är ofta komplicerat och kostsamt. I gallerior, centrum, atrium och ljusgårdar kan det vara svårt att komma på plats med saxliftar eller befintliga fasadhissar. Rope access är ett komplement till andra åtkomstmetoder. Vi kan ta oss till platser där ni trodde att det var omöjligt att komma åt att putsa och underhålla.

Äldre glassystem kan behöva underhåll på grund av läckage och vattenintrång. Viktigt vid underhållsarbetet är att förstå konstruktionen så att problemet inte förvärras. En felaktig tätning kan exempelvis förvärra problemet. Våra duktiga yrkesmän kan glasfasader och utför underhåll och puts på ett fackmannamässigt sätt.

I samband med att vi är på plats hos er för att hjälpa er med glasunderhåll kan vi även erbjuda våra övriga tjänster inom yttre underhåll av fastigheter.

Rope Access Sverige AB är det enda företaget i Sverige ackrediterat av den internationella branschorganisationen för reparbete, IRATA. Vi uppfyller därmed branschens hårdaste krav på säkerhet och kvalitet inom industriell klättring och reparbete offshore. Vi utför höghöjdsarbete med spetskompetens inom oförstörande provning, inspektion, montage och underhåll. Vi har sedan 1997 lett utvecklingen av reparbete i Sverige.