Rope Access Sverige AB

Rope Access Sverige utför arbete på vindkraftverk

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2012 12:00 CET

Tillsammans med Dekra Industrial utför Rope Access Sverige AB magnetpulverprovning RopeXS-test™samt svetsning RopeXS-weld™ med avancerad återkomst på vindkraftverk.
Verket som är placerat i västra Sverige var i behov av svetsarbete efter ett axelbrott.
Innan svetsförbandet lades om genomförde DEKRA Industrial en oförstörande provning av intilliggande svetsförband. Klättertekniken medför att arbetet kunde utföras utan ställning.

Med DEKRA som partner kan vi fullt ut använda våra metoder RopeXS-test™ och RopeXS-inspect™ som innebär provning och besiktning med hjälp av rope access.” säger Jamshid Lodhi, marknadschef vid Rope Access Sverige AB.

Rope Access Sverige AB – Ingenjörsteknik på hög höjd
Rope Access Sverige är det enda företaget i Sverige ackrediterat av den internationella branschorganisationen för reparbete, IRATA. Vi uppfyller därmed branschens hårdaste krav på säkerhet och kvalitet inom industriell klättring och reparbete offshore. Vi utför höghöjdsarbete med spetskompetens inom inspektion, montage och underhåll. Rope Access Sverige AB har sedan starten 1997 lett utvecklingen av reparbete i Sverige.

DEKRA – Europas ledande företag inom teknisk kontroll
Vi är en oberoende tredjepartskontrollant som provar, besiktar och certifierar anläggningar, produkter och system för både industri och infrastruktur. Vi bidrar till att öka driftsäkerheten i kundernas anläggningar för medarbetarnas, miljöns och produktionens bästa. Något som har en direkt koppling till kundernas lönsamhet. I Sverige är DEKRA Industrial AB ackrediterat av myndigheten SWEDAC.

Rope Access Sverige AB är det enda företaget i Sverige ackrediterat av den internationella branschorganisationen för reparbete, IRATA. Vi uppfyller därmed branschens hårdaste krav på säkerhet och kvalitet inom industriell klättring och reparbete offshore. Vi utför höghöjdsarbete med spetskompetens inom oförstörande provning, inspektion, montage och underhåll. Vi har sedan 1997 lett utvecklingen av reparbete i Sverige.