Rope Access Sverige AB

Rope Access Sverige utför arbeten i bergsrum - Citybanan

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2012 14:46 CET

Industriklättringsarbetet utfördes under mark i samband med byggnationen av Citybanan. Beställaren, Strabag AB, som  haft oss på plats under flera tillfällen, kunde i och med vår klätterteknik utföra arbetet med hög säkerhetsnivå.

" - Fördelen med vår klätterservice är att vår åtkomst förenkar för beställaren", säger marknadschef, Jamshid Lodhi.

Om Strabag
Utgående från kärnmarknaderna Österrike och Tyskland har STRABAG utvecklats till en av de ledande europeiska byggkoncernerna. I Sverige sysselsätter koncernen för närvarande cirka 800 medarbetare och representeras av många filialer i södra och mellersta Sverige. Genom lokalt know-how kombinerat med en stor koncerns internationella erfarenhet erbjuder STRABAG lösningar som går utöver det vanliga – från projektmanagement och byggnation till drift och underhåll.

Om Citybanan
City banan  är en 6 km lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm. Två nya stationer: City och Odenplan. En 1,4 km lång järnvägsbro vid Årsta. Trafikverket bygger Citybanan i nära samarbete med Stockholms stad, Stockholms läns landsting och SL. Infarten till Stockholm Central är överbelastad med tåg. Med Citybanan fördubblas kapaciteten och tågen kan gå tätare och punktligare. Tas i drift år 2017

För ytterligare information om Rope Access Sverige AB, var vänlig kontakta.

Rope Access Sverige AB – Presskontakt
Jamshid Lodhi - Marknad
Rope Access Sverige AB
Tomtebogatan 39
113 38 Stockholm

Tel: 08 796 9210
Mobil: 0739 729 000
E-post: jamshid at ropeaccess.se
www.ropeaccess.se

Rope Access Sverige AB är det enda företaget i Sverige ackrediterat av den internationella branschorganisationen för reparbete, IRATA. Vi uppfyller därmed branschens hårdaste krav på säkerhet och kvalitet inom industriell klättring och reparbete offshore. Vi utför höghöjdsarbete med spetskompetens inom oförstörande provning, inspektion, montage och underhåll. Vi har sedan 1997 lett utvecklingen av reparbete i Sverige.