Stockholms stad

Rosenlundsgatan, mellan Magnus Ladulåsgatan och Ringvägen, stängs av för trafik från och med fredag den 4 november kl. 10.00

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2016 13:02 CET

Vägarbete kommer att utföras på Ringvägen vid Rosenlundsgatan under perioden fredag den 4 november - fredag den 11 november. Arbetena kommer att pågå dagligen mellan kl. 10.00 – 20.00.

Arbetet innebär att Rosenlundsgatan, mellan Magnus Ladulåsgatan och Ringvägen, stängs av för trafik mellan kl. 10.00-20.00. Observera att buss och cykel tillåts köra längs sträckan och kommer att slussas fram med hjälp av flaggvakter. Detta gäller även gående. Signalerna vid korsningen Ringvägen/Rosenlundsgatan kommer att vara släckta dagtid (kl. 10.00-20.00) under arbetet. Flaggvakter reglerar trafiken. Vägarbetet kommer även att innebära begränsad framkomlighet i närheten av korsningen Ringvägen/Rosenlundsgatan.

Det kommer att förekomma buller under byggtiden.

För mer information:

Presskontakt, telefon: 08-508 26 282