Roslagens Sparbank

Roslagen först ut i Stockhoms län med Ung Företagsamhet på grundskolan

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 09:17 CEST

Roslagen först ut i länet med Ung Företagsamhet på grundskolan

Genom projektet Ung Företagsamhet i Roslagen ska tre grundskolor i Norrtälje kommun testa nya utbildningskoncept inom entreprenörskap och företagsamhet. Traditionellt har Ung Företagsamhet enbart riktat sig till gymnasieelever som under ett läsår får starta, driva och sedan avveckla ett eget företag. Nu har man valt ut två koncept som är anpassade till grundskolan, ett för de lite yngre och ett för de äldre på högstadiet.

I Stockholms län finns en önskan från lärare i grundskolan om att hitta ett undervisningskoncept inom entreprenörskap för låg-, mellan- och högstadiet. Ung Företagsamhet har tagit till sig önskemålen och valt ut två koncept som tidigare testats med framgång i Norge och Danmark. Under våren 2009 genomför Ung Företagsamhet Stockholmsregionen genom projektet Ung Företagsamhet i Roslagen en pilot där tre grundskolor i Norrtälje kommun kommer att delta för att testa och utvärdera materialet så att Ung Företagsamhet därefter kan vidareutveckla det.

De skolor som har blivit utvalda för att testa de två olika koncepten är Svanbergaskolan, Roslagsskolan och Länna/Riala skola. Startskottet för grundskolepiloten i Roslagen går vecka 12 då utbildningsmaterialet lämnas över till skolorna.

Susanne Johansson, rektor på Svanbergaskolan är fylld av förväntan:

- Konceptet passar så bra med vår verksamhetsidé eftersom vi aktivt arbetar med en entreprenöriell anda, vi vill att eleverna ska lämna Svanberga med en offensiv framtidstro. Det känns otroligt kul att Svanberga är en av pilotskolorna!

Norrtälje kommun strävar efter att bli en av Sveriges företagsvänligaste kommun och till viss del uppnådde man det målet förra året genom att ta hem titeln Årets Nyföretagarkommun 2008.

- Utnämningen bygger på enskilda människors idéer, kreativitet och entreprenörskap och grunden för denna kreativitet borde vi lägga redan i grundskolan, säger Dan Löfgren, näringslivschef i Norrtälje kommun som ser mycket positivt på Ung Företagsamhets initiativ för grundskolorna.

Under 2009 kommer koncepten även testas på andra håll i landet inom Ung Företagsamhet och i höst är målsättningen att ytterligare tre grundskolor från Norrtälje kommun ska ta del av det nya utvecklade materialet.

 

För ytterligare information, kontakta:

Caroline Mattsson

Projektledare

Ung Företagsamhet Stockholmsregionen
Telefon: 0702-54 50 33, E-post: caroline.mattsson@ungforetagsamhet.se
Webbplats: www.ungforetagsamhet.se/stockholm