Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

Rostiga hus i Midsommarkransen

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2013 17:16 CEST

Nordens första bostadshus i corten-plåt uppförs just nu på Främlingsvägen i Midsommarkransen i Stockholm. I det kulturhistoriskt värdefulla området med barnrikehus från 40-talet har Brunnberg & Forshed Arkitektkontor på uppdrag av det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem ritat sex flerbostadshus som innehåller 85 hyresrätter.

För att de nya byggnaderna ska förhålla sig till de befintliga smalhusen i rött tegel och samtidigt få en egen identitet utförs fasaderna i rosttrögt stål. Materialet har egenskaper som påminner om tegel vad gäller beständighet, hållbarhet och hög kvalitet. Materialet anknyter även till intilliggande fasaders färg och enkelhet samtidigt som det tillför området något nytt och spännande.


Brunnberg & Forshed Arkitektkontor vilar på en solid grund av humanistiskt byggande.
Stor vikt läggs vid att hålla diskussionen om den goda bostaden och det goda byggandet vid liv.
Det finns ett stort värde i att föra vidare den kunskap och erfarenhet som samlats under åren. Genom att två generationer finns i företagets ledning så säkras kunskapsöverföringen. Det är en modell som Brunnberg & Forshed tillämpat i flera decennier. Grunden som kontorets verksamhet vilar på är tradition, erfarenhet och kunskap. Växtkraften och kreativiteten genereras inifrån, från enskilda medarbetare och kollektivet.

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor grundades 1949 av Jöran Curman som var djupt engagerad i samhällsfrågor. Kjell Forshed och Håkan Brunnberg tog över efter Curman  1972. Traditionen som stadsbyggare har vårdats genom åren, vare sig uppdragen gäller bostäder eller kontor. I dag har man 70-talet anställda och leds av fem delägare, Sören Eriksson, Bengt Hellström, Ludmilla Larsson, Hans Bergström och Staffan Corp.