Finansdepartementet

ROT-avdrag beslutat av riksdagen

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 10:32 CEST

Riksdagen fattade igår beslut om ett nytt s.k ROT-avdrag. Beslutet bygger på regeringens proposition 2003/04:163 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus.

Reglerna innebär att fastighetsägare och bostadsrättsinnehavare under vissa förutsättningar skall kunna medges skattereduktion. Skattereduktionen uppgår till 30 % av ett underlag som består av utgifter för byggnadsarbete. Det är bara arbetskostnaderna som ingår i underlaget. Med byggnadsarbete avses reparationer och underhåll samt om- och tillbyggnad av bostadshus. För ett småhus kan skattereduktionen uppgå till högst 10 500 kronor och för en privatbostadsrätt till högst 5000 kronor. För hyreshus kan skattereduktionen uppgå till det högsta av 20 000 kronor eller tre gånger den fastighetsskatt som under år 2004 betalas för bostadsdelen. För näringsidkare finns det vissa begränsningar när det gäller reduktionens storlek som har med statsstödsreglerna att göra. I sådana fall kan reduktionen inte överstiga ett belopp motsvarande 100 000 Euro.

Förslagen gäller retroaktivt på byggnadsarbeten som utförts under tiden den 15 april 2004 30 juni 2005.Kontakt:
Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95
registrator@finance.ministry.se

Hases Per Sjöblom
Dep.råd
08-405 16 99
070-394 29 55