Villaägarnas Riksförbund

ROT-chock väntar villaägare

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 14:52 CET

Villaägare som anlitat hantverkare riskerar en skattechock på 10 000-tals kronor vid årsskiftet. Detta eftersom reglerna för ROT-avdraget ändras. Villaägarna har därför tagit fram en checklista med viktiga saker att tänka på inför årsskiftet.

 

» Ladda ner pressmeddelandet

Under andra halvåret 2009 kan villaägare som anlitat hantverkare för att bygga om eller renovera sin bostad ansöka om ROT-avdrag på två sätt : fakturamodellen och den så kallade säkerhetsventilen. Fakturamodellen innebär att småhusägaren betalar hantverkaren för 50 procent av arbetet och att Skatteverket betalar ut resterande 50 procent.

Säkerhetsventilen innebär att småhusägaren betalar hantverkaren för 100 procent av arbetskostnaden och sedan begär skatteavdrag i en särskild ruta på inkomstdeklarationen som ska lämnas in i maj 2010. Oavsett vilken faktureringsmodell som används finns fallgropar som småhusägare måste vara extra observanta på.

  • Den som låter hantverkaren fakturera hela arbetskostnaden måste betala fakturan före årsskiftet. Om fakturan betalas efter årsskiftet uteblir skattereduktionen helt, vilket för den enskilde kan handla om 10 000-tals kronor i extra kostnader.
  • Det går inte att få ROT-avdrag för mer än den skatt man ska betala under inkomståret. Det innebär att den som har låga inkomster men höga reparationskostnader bör undersöka om en del av arbetet kan faktureras efter årsskiftet. Saknar man lån går gränsen för fullt ROT-avdrag om 50 000 kronor per individ vid en inkomst på ca 300 000 kronor. Har man lån och ränteavdrag måste man ha högre inkomster för att få maximalt ROT-avdrag.
  • Observera att alla jobb inte berättigar till ROT-avdrag. Det gäller exempelvis markanläggningsarbete, bygge av friggebod och byggnation av fristående garage.

- ROT-avdraget är onödigt komplicerat och gränsdragningarna för vad som berättigar och inte berättigar till skattereduktion kännetecknas mer av godtycke än av rimliga avvägningar, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

- Som småhusägare är det oerhört viktigt att man funderar igenom vilka tjänster man ska köpa. För att vara på den säkra sidan bör man helst använda sig av fakturamodellen så att man inte går miste om ROT-avdraget, konstaterar Ulf Stenberg.