Sveriges Byggindustrier

ROT fortfarande hotat

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 10:56 CEST

Sveriges Byggindustrier (BI) konstaterar att utnyttjandet av ROT-avdraget har nått nya höjder. – Det mest glädjande är att byggföretagen får lättare att konkurrera på lika villkor och att de oseriösa aktörerna tappar fotfäste, säger Björn Wellhagen, ansvarig för husbyggnadsfrågor på BI.

– Hittills har 734.000 personer fått ROT-avdrag och storleken på utbetalningarna indikerar nu en omsättning på drygt 30 miljarder i branschen på årsbasis, fortsätter Björn Wellhagen.

ROT-avdraget infördes i december 2008. I dagsläget har Skatteverket en utbetalningstakt på drygt en miljard kronor i månaden för ROT-avdrag. Det innebär att byggbranschen årligen omsätter ungefär 30 miljarder, inkluderat materialkostnader och den halva arbetskostnad som hushållen själva betalar. För staten innebär det intäkter på omkring 17 miljarder kronor i form av moms på arbete och tillkommande material samt arbetsgivaravgifter. Relaterat till en skattereduktion på 12 miljarder innebär det att varje krona i skattereduktion ger ungefär 1,40 kronor i skatteintäkt.

– Reformen är självfinansierad och gynnar samhället genom att konkurrensen blir sundare och arbetsförhållandena säkrare. I kampen mot oseriösa aktörer är kontinuitet viktig. De rödgröna har nyligen gjort en viss omsvängning som innebär att de vill ha kvar ROT-avdraget till 2014 för att sedan ta bort det. Nedläggningshotet mot ROT-avdraget finns alltså kvar från de rödgröna vilket är mycket oroande för oss som arbetar för en hederligare byggbransch avslutar Björn Wellhagen.

 

För ytterligare information kontakta Björn Wellhagen, ansvarig för Husbyggnadsfrågor på Sveriges Byggindustrier, tel. 0708-99 58 65.

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org