Rotary Sverige

Rotary ger Krav Maga stöd att ge våldsutsatta ungdomar mentalt stöd

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 14:30 CET

I takt med att våldet och rånförsöken mot ungdomar ökar har även intresset för att lära sig självförsvar i kombination med funktionell träning också ökat. Krav Maga i Malmö driver en tio-veckors kurs där ungdomar lär mentalt försvar genom att bygga upp självkännedom och självkänsla.

Det var en mycket glad Luis Lindberg, fritidsassistent på Fritidsgården Basement på Linnéskolan i Limhamn, som fick ta emot en check på 5 000 kr av Anne-Christine Arnebring, president i Limhamns Rotaryklubb.

I två år har Luis Lindberg med sitt coachande förhållningssätt jobbat brett med ungdomsinitiativ, community outreach, och motiverande intervjuer. Genom initiativgrupper som gymgrupp, tjejgrupp, musikprojekt, boxningsgrupp kom även grupparbetet Krav Maga igång.

Självförsvar

Krav Maga är egentligen ett israeliskt självförsvarssystem, men har fått ge namn till de grupper som startats i syfte att lära ungdomarna mentalt försvar. Bakgrunden är att ungdomarna ville lära sig försvar i de allt vanligare våldssituationer de hamnar i.

Projektet bedrivs i tio-veckors kurser och syftet är att lära ungdomarna mentalt försvar vilket nås genom att bygga upp självkännedom och självkänsla. Budskapet är: ”Det är inte ditt fel.”

Ungdomar idag är naiva på så sätt att om t.ex. en okänd ber att få se deras mobiltelefon, så räcks telefonen fram istället för att ungdomen går därifrån så fort som möjligt, säger Luis Lindberg.

Luis menar att när överfallaren kommer emot ungdomen har denna 30 sekunder på sig att avbryta ett rånförsök. Samarbete bedrivs med SSP som står för Social-Skola-Polis och det samarbetet ökar polisnärvaron på Limhamn.

Trygghet

Man har två grupper igång och ledord för verksamheten är Trygg i Limhamn, Trygg i Malmö. Mycket handlar om inställning och attityd.

Luis menar att inställningen till Limhamn på många håll idag är att det är stadens skafferi eller lager, här hämtar man en ny mobiltelefon. Inställningen bland föräldrarna är tyvärr många gånger att polisanmälan inte ska göras p.g.a. rädsla för eskalerat våld.

Tanken var ursprungligen att kurserna skulle avslutas med en resa. Så kommer det nu inte att bli utan istället kommer avsatta pengar att riktas mot drabbade. Man har också tänkt sig en fortsättning på projektet inriktat mot mobbning, rån, offer/förövare.

 

För mer information: Kim Hall, PR-ansvarig i Rotary Skåne, +46 708-161641


Rotary är en global humanitär organisation med mer än 1,2 miljoner medlemmar i 34.000 rotaryklubbar i över 200 länder. Rotarys medlemmar är män och kvinnor som representerar näringsliv, yrkesliv och samhälle med ett gemensamt åtagande att göra världen till en bättre plats genom humanitärt service.