Help@Hand

Rotary skänker stor summa pengar till skola på Filippinerna

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2016 17:03 CEST

The Rotary Foundation Sverige skänker 119 000 kronor till skånsk Help@hand. Pengarna skall gå till öppnandet av en ny skola i de tyfondrabbade delarna av Filippinerna.

För snart 3 år sedan drabbades mer än 14 miljoner människor i de östra och centrala Filippinerna av tyfonen Haiyan. Förstörelsen och förlusten av nära och kära var enorm. För Kristian Rankloo från Vellinge var det inte nog med att SMSa in pengar till någon av de stora organisationerna, utan han bestämde sig för att åka till de tyfondrabbade områdena och hjälpa till på plats. Han samlade på kort tid in över 100 000 kronor via Facebook gruppen ”Kristian reser till Filippinerna” och åkte dit för att hjälpa till. Sedan dess har Kristian fortsatt sitt hjälparbete och bland annat hjälpt över 5 000 barn i Filippinerna med skolmaterial, bekostat en fotbollsplan i Tacloban och hjälpt tre flickor från soptippen i Manila med att kunna gå på universitetet.

I våras grundade Kristian föreningen Help@Hand (www.helpathand.se) som utöver Filippinerna, driver flera projekt för gatubarnen i Uganda där Kristian och Help@Hand har byggt en toalett och duschar till en skola samt skänkt sängar och sängkläder till barnen på ett barnhem.

– Genom att öppna skolan i Santa Fe ger vi 360 fattiga barn möjlighet att börja i skolan. Något som de aldrig har haft möjlighet till tidigare, säger Kristian Rankloo,

På fredag, den 21 oktober, överlämnar The Rotary Foundation en check på 119 000 kronor till Kristian och Help@Hand för det fortsatta arbetet med återuppbyggnaden av det tyfondrabbade landet. Pengarna kommer att användas till öppnandet av en ny skola för 360 barn i byn Santa Fe i januari 2017. Checken kommer att överräckas i samband med distriktsguvernör Lars Bjurströms besök på Burlöv-Karstorps Rotary Club.

­– Vi vet att behovet efter katastrofen 2013 fortfarande är stort”, säger styrelsen för The Rotary Foundation. ”Vi uppskattar mycket det som Kristian och Help@Hand har gjort och bidragit med under sina besök i Filippinerna och är övertygade om att vårt bidrag når fram till barnen så att de kan börja skolan till våren.

– Samtidigt med att de 119 000 överräcks på fredag går vi in med extra finansiering till skolmaterial, säger Presidenten i Burlöv-Karstorps Rotary Club, Richard Ohlsson. Klubben och dess medlemmar har samlat in 28 000 kronor till skolmaterial som barnen behöver för att kunna följa med och tillgodogöra sig utbildningen.

Help@hand är en ideell svensk hjälporganisation, grundad av Kristian Rankloo. Alla bidrag går oavkortat till projekten, där fokus ligger på barnens möjlighet till skolgång, hälsa och trygghet. Help@hand arbetar direkt på plats och ser till att insamlade bidrag används där de gör bäst nytta.Vi arbetar för att alla bidrag ska nå fram och har inga overheadkostnader. Nödvändiga projektkostnader för resor, boende och mat finansierar vi separat.