Rotary Sverige

Rotary Talks på tema "Sveriges utmaningar" leds av journalisten Lotta Gröning

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2016 15:24 CET

Rotarys temakväll om Sveriges utmaningar - Rotary Talks

På kort tid har dramatiska förändringar skett i världen och i vår närmaste omvärld. Vi har stora framtida utmaningar och möjligheter som vi inte varit förberedda på. Hur kan vi hantera dessa på bästa sätt?

Journalisten Lotta Gröning är moderator på seminariet "Rotary Talks" där vi får ta del av framtidstankar från LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson, Företagarnas VD Günther Mårder och IT-professor Jens Zander. Medverkar gör också ekonomerna på Handelshögskolan i Stockholm, Tino Sanandaji och Jan Tullberg.

Måndag 8 februari kl 1730 Scandic Star Hotel Sollentuna

Begränsat antal platser!

Anmäl dig till en spännande seminariekväll här: http://sv-se.invajo.com/event/rotarytalks/rotarytalks2016

Avsikten med seminariet är att hitta nya svar och insikter ur vårt spännande program. Ett antal kompetenta föredragshållare gör sitt bästa för att ge dig en bild av vårt framtida Sverige.

Lotta Gröning

Hon är filosofie doktor i historia och har varit ledarskribent och politisk chefredaktör på Norrländska Socialdemokraten samt senare debattredaktör på Aftonbladet. Hon lämnade Aftonbladet 2009 och har sedan medarbetat som krönikör i Expressen. Lotta Gröning har specialiserat sig på utbildningspolitik. 

Karl-Petter Thorwaldsson

Ordförande i LO. Vilka lösningar ser LO på våra utmaningar? Sverige står inför den mycket krävande uppgiften att hantera pågående högteknologiska utveckling med en ständigt ökad IT-användning och pågående rationalisering/robotisering. Många pratar om ”the jobless growth. Därtill kommer behovet att integrera alla nyanlända. Vilka nya krav ställer detta på vår arbetsmarknad? Hur ser LO på detta? Hur påverkar det politiska landskapet våra möjligheter? Ta del av färska kommentarer och synpunkter direkt från en av Sveriges tyngsta makthavare!

Günther Mårder

VD för Företagarna - Sveriges största företagarorganisation.
Vad krävs av företagarklimatet för att Sverige skall kunna utvecklas positivt? Vilka är de största utmaningarna? Vad innebär migration och automatisering för företagandet? Kommer det att behöva utvecklas en lågprissektor för nyanlända okvalificerade arbetstagare? Hävdar vi oss med vår kompetens? Spännande diskussioner!

Tino Sanandaji

Ekonomie doktor, nationalekonom och forskare vid Handels- högskolan i Stockholm. Tino Sanandaji har kommit att utmärka sig som en ledande expert, i Sverige och utomlands, på invandringens ekonomiska konsekvenser. Han har deltagit i SVTs ”Agenda” och ”Studio Ett” i radions P1 samt i internationella media.

Jenz Zander

Professor vid KTH i kommunikation och IT. Hur påverkar IT och ”robotiseringen” oss? Blir det några arbeten kvar i det digitaliserade automatiserade samhälle vi har framför oss? Behöver vi organisera vårt samhälle på helt nytt sätt? Aktuella, oerhört viktiga, framtidsvisioner!

Jan Tullberg

Ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm.
Förväntad utveckling av mångfald och demografi. Hur ser vår befolkningsutveckling ut? Hur tar vi hand om ökande åtaganden för välfärd och äldrevård? Behöver vi öka basen i ålderspyramiden och radikalt sänka vår medelålder? Insikter från forskning!

page1image26280 page1image26448 page1image26616 page1image26784 page1image26952

Rotary är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation och har som syfte att främja åsiktsutbyte och utveckling i alla delar av vårt samhälle och i världen. Våra medlemmar är engagerade i en mångfald av yrken och samhällsfunktioner.
Ett kritiskt tänkande, fritt åsiktsutbyte och mångfald är ett signum för Rotarys värderingar och det är utifrån dessa vi presenterar detta program. Det innebär inte ett ställningstagande i någon riktning utan att erbjuda en intressant arena för kunskaper, insikter och diskussioner.

page1image31168

Måndag 8 februari kl 1730 Scandic Star Hotel Sollentuna

Begränsat antal platser!

Anmäl dig till en spännande seminariekväll här: http://sv-se.invajo.com/event/rotarytalks/rotarytalks2016

Rotary är en global humanitär organisation med mer än 1,2 miljoner medlemmar i 34.000 rotaryklubbar i över 200 länder. Rotarys medlemmar är män och kvinnor som representerar näringsliv, yrkesliv och samhälle med ett gemensamt åtagande att göra världen till en bättre plats genom humanitärt service.