Feministiskt initiativ Malmö

Rotation i F! Malmös kommunfullmäktigegrupp

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 15:39 CEST

Det glädjande beskedet att vår gruppledare Linda Hiltmann fått tjänsten som politisk rådgivare hos vår EU-parlamentariker Soraya Post i Bryssel ledde i sin tur till det sorgliga beskedet för organisationen att Linda idag behöver lämna sitt uppdrag i Malmö kommunfullmäktige. Linda har under sin tid i kommunfullmäktige fokuserat mycket på Malmö stads roll i mottagandet av människor på flykt.

– Det är ett fantastiskt uppdrag jag haft, att vara politisk rådgivare på Feministiskt initiativs Brysselkontor tar däremot allt mitt fokus och all min energi i anspråk. Jag ser med glädje och förväntan på framtiden för F! Malmö. Nu kan istället nya kunniga, drivande, rosa feminister ta plats i Malmö kommunfullmäktige, säger Linda Hiltmann.

Roterande gruppledarroll

Organisationen arbetar efter ett årsmötesbeslut framledes med ett roterande gruppledarskap där valda ledamöter: ordinarie och ersättare, kommer att få möjlighet att representera gruppen externt. På så sätt hoppas organisationen kunna jämna ut makt och kunskap, göra feminism i praktiken. Först i den rollen är Lisa Rydje som nu även blir ordinarie ledamot. Lisa är Feministiskt initiativs gruppledare i Malmö fram till april 2017.

Organisationen arbetar även med ledamotsväxling där alla ledamöter som vill vara i tjänst ska kunna vara i tjänst på ett möte utan att de ordinarie ledamöterna får förtur. Lisa Rydje har hittills med stor framgång bland annat drivit frågor om hur Malmö stad ska nå de uppsatta miljömålen för år 2020.

– Jag ser mycket fram emot att kunna ta ett ökat ansvar för att driva F!:s politik i Kommunfullmäktige säger Lisa Rydje. Det är en stor utmaning att hitta feministiska former i ett hierarkiskt system och jag är stolt över att företräda det parti som har visioner som dessa för representation och makt avslutar hon.

Vi har också den sorgliga nyheten att meddela, att vår Mitra Seifrabiei som bland annat drev igenom vår första praktiska förändring: att Malmös tjänstepersoner ska benämnas könsneutralt, behöver avsäga sig sitt uppdrag som ledamot av hälsoskäl. Båda avsägelserna annonserades på dagens sammanträde i Malmö kommunfullmäktige.

Feministiskt initiativ är ett politiskt parti med intersektionell feminism som ideologi. Intersektionalitet  är den samverkan mellan till exempel rasism, sexism och funkofobi som ger varje persons särskilda förutsättningar i samhället. F! Malmö är en kommunförening till Feministiskt initiativ. I det kommunala valet 2014 fick F! Malmö 3.23% och är representerade med två mandat i Malmö kommunfullmäktige.

Kontakt

Adrian Repka, politisk sekreterare 0739 - 251 482