Tandvårdsskadeförbundet

Rotfyllningar med bakteriegifter kan ge hjärtinfarkt och reumatism

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 12:11 CET

Upplys patienterna om riskerna

- Vill du bli frisk eller förbli frisk bör du inte ha några rotfyllda tänder, säger tandläkare Karin Öckert.

Orsaken är att bakterier i rotfylla tänder bilar gifter som kommer in i blodbanan, speciellt när man tuggar. Bakterierna kan spridas från munhålan till andra delar av kroppen.

När bakterier och bakteriegifter sprids i kroppen kan de skada i princip vilken vävnad eller vilket organ som helst. Hjärtinfarkt kan bli följden.

Bevisen hopas nu för att kroniska sjukdomar ofta orsakas på detta sätt. Under första halvan 1900-talet upptäckte en tandläkare, Dr Weston A Price, att bakterier som samlats runt tänderna kan ge upphov till svåra sjukdomar. Med DNA-teknik har senare forskning visat att han hade rätt.

Tät rotfyllning omöjlig att göra

I princip är det omöjligt att göra en rotfyllning utan att bakterier av olika typer bildas i rotkanalen. Det blir aldrig helt tätt. Bakterierna i sin tur bildar gifter som sprids ut i kroppen.

- Bakteriegifterna angriper ofta de ställen i kroppen där det finns en svaghet, så det är väldigt individuellt vilka sjukdomar som kan uppstå, säger Karin Öckert, tandläkare, specialist i parodontologi och ledamot i Tandvårdsskadeförbundets (Tf:s) styrelse som verkar för en giftfri tandvård.

Högt blodtryck och värk försvann

Rotfyllningar ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, som till exempel högt blodtryck, stroke och hjärtinfarkt. Men även risken för muskelvärk, ledinflammation och sköldkörtelproblem med flera besvär ökar. Listan med sjukdomskopplingar fylls ständigt på.

- Jag hade en patient med kroniskt högt blodtryck (200/130) som efter att en enda rotfylld tand tagits bort fick ett normalt blodtryck (120/70). Jag har också botat en patient, som sedan sju år led av två smärtsamma reumatiska sjukdomar, genom att dra ut en rotfylld tand. En tredje patient som opererat ett ont knä utan effekt blev besvärsfri efter att  jag tagit bort en rotfylld tand, säger Karin Öckert.

Tandvårdsskadeförbundet föreslår följande:

- Informera patienterna om att rotfyllningar inte är riskfria innan de utförs.

- Låt patienterna ta bort rotfyllda tänder om de själva vill det

Mer information:

Ann-Marie Lidmark, Tf:s ordförande, tel 070 7427957 (epost lidmark@gmail.com)

Karin Öckert tel 076-211 66 65 (epost karin@ockert.com

Foton mailas på begäran (lidmark@gmail.com).

  • Giftfri tandvård för bättre folkhälsa