Rototec i Sverige AB

ROTOTEC FORTSÄTTER SIN TILLVÄXTRESA GENOM FÖRVÄRV AV DUFVAS ENERGIBORRNING AB

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2015 23:09 CET

Rototec koncernen, Europas marknadsledare inom energiborrning, fortsätter sin tillväxtresa och stärker sin position i västra Sverige genom förvärvet av Dufvas Energiborrning AB. Affären trädde i kraft 3:e december 2015.

”Geoenergin i Norden växer kraftigt och det är viktigt att hela tiden vara i framkant och utveckla branschen, vara lyhörd för kundernas behov och följa marknadens utveckling. Genom förvärvet stärker vi Rototecs position i Sverige och har en stark grund för fortsatt utveckling”, säger Rototecs VD Mikko Ojanne.

Dufvas Energiborrning AB ingår efter förvärvet i Rototec koncernen med verksamhet i Finland, Norge och Sverige. Företagets ägare och anställda kommer framöver arbeta inom Rototecs organisation.

”Geoenergimarknadens utveckling mot allt större projekt kommer kräva stora resurser och investeringar av alla aktörer som satsar på en långsiktig verksamhet inom branschen. Som en liten lokal aktör i västra Sverige kan vi, efter sammanslagningen med Rototec, även framöver erbjuda både befintliga och nya kunder hög kvalitet och pålitlig service. Utöver den löpande verksamheten vi idag har, stärks vi upp av Rototecs konsultdel som erbjuder projekteringstjänster för alla typer och storlekar av projekt”, säger Dufvas grundare Niclas Dufva.

Geoenergin tillgodoser värme- och kylbehovet till allt större projekt, både ekonomiskt och miljömässigt.

I Sverige har megaprojekten ökat i antal under senaste tiden. De områden som växer inom geoenergin är bland annat sjukhus, kontorsbyggnader, skolor, bostadsrättsföreningar och industribyggnader. Även energibolag har uttryckt intresse av ett samarbete med Rototec.

”Med en stor maskinpark möjliggör vi att megaprojekt med hundratals energibrunnar kan genomföras med kort tidsplan i hela Norden. Med ett pålitligt och effektivt helhetskoncept från projektering till utförande konkurrerar vi om dem stora projekten på ett effektivt sätt med andra värme- och kyllösningar”, berättar Mikko Ojanne och fortsätter:

”Utvecklingen mot större och större projekt ökar potentialen men kräver samtidigt att aktörerna i branschen anpassar sina verksamheter till framtiden. Det kommer kräva betydande investeringar och att hela tiden utveckla organisationen”.

För mer information och intervjuer:

Mikko Ojanne

VD

+46 70 952 14 81

mikko.ojanne@rototec.se