Rottneros AB

ROTTNEROS: DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 08:58 CEST


Belopp i MSEK om ej uppgift per aktie.

*Omsättning jan - sept 1 822 (1 821)
juli - sept 641 (583)

*Resultat efter finansnetto jan - sept -82 (-56)
juli - sept -65 (-107)

* Resultat efter finansnetto per aktie jan - sept -0,46 (-0,31) juli - sept -0,36 (-0,60)

* Resultat efter skatt jan - sept -59 (-42)
juli - sept -45 (-74)

* Resultat efter skatt per aktie jan - sept -0,33 (-0,23)
juli - sept -0,25 (-0,41)

* Kassaflöde per aktie jan - sept -2,03 (-0,51)
juli - sept -0,78 (-0,25)

* Eget kapital per aktie 8,47
9,28 (per 2004-12-31)

* Soliditet 59 %
65 % (per 2004-12-31)

*Marknaden för massa kännetecknades under det tredje kvartalet av normal efterfrågan men med en försvagning av priset för blekt långfibrig massa. Bolaget hade förväntat sig en prisökning under andra halvåret i år. Den har inte infunnit sig under tredje kvartalet.

* Resultatet under januari till september har belastats med 55 MSEK avseende stängningen av magnefitlinjen i Utansjö och intrimning av den nya CTMP-linjen.

* Resultatet för tredje kvartalet 2005 uppgick till en förlust efter finansnetto på 65 MSEK. Kvartalet har belastats med kostnader om cirka 35 MSEK för planerade underhållsstopp i Vallvik, Rottneros och Utansjö.

* Bolaget förväntar sig ett väsentligt sämre resultat än beräknat för helåret 2005 vilket offentliggjordes den 14 oktober i år. Förlusten beräknas bli mindre än 2004 års förlust som uppgick till 108 MSEK (exklusive IFRS-effekter) som inkluderade stora poster av engångskaraktär.


(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=41598