Rottneros AB

ROTTNEROS HÖJER PRISERNA FÖR NBSK

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2004 15:28 CEST

Rottneros höjer priset för NBSK (långfibrig sulfatmassa) med 30 USD/t till 670 USD/t. Det nya priset är giltigt från och med den 1juni 2004.

Upplands Väsby 2004-05-21

ROTTNEROS AB (Publ.)För ytterligare information kontakta Lars Blecko, tel. 070-641 49 10

Rottneroskoncernen, som är noterad på Stockholmsbörsen, är en av världens ledande ointegrerade producenter av pappersmassa för avsalu. I koncernen ingår moderbolaget Rottneros AB, fem massabruk i Sverige och Spanien, ett mindre sågverk samt företag för råvaruanskaffning i Lettland och Portugal. Koncernen har även marknadsbolag i Tyskland och Belgien. Produktionskapaciteten uppgår till 700 000 ton. Koncernen har cirka 860 anställda och omsätter cirka 2 400 MSEK.