Rottneros AB

Rottneros överväger att överklaga beslut hos Finansinspektionen

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 14:41 CEST

Finansinspektionen har beslutat att Rottneros ska betala en förseningsavgift på 3 miljoner kronor för att bolaget genom ett administrativt misstag ej anmälde ett an-tal registreringspliktiga återköp av egna aktier under 2001. När Rottneros upptäck-te misstaget kontaktades Finansinspektionen omedelbart.

- Jag beklagar naturligtvis misstaget, säger Rottneros vice VD och ekonomidirektör An-ders Byström. Registrering av återköpen skedde i vederbörlig ordning hos Stockholms-börsen vilket innebär att köpen var offentliga och registrerade i börsdatabaserna. Dessut-om offentliggjordes varje enskilt köp genom pressmeddelanden som även har funnits på vår webbplats sedan köpen gjordes.

- Det är uppenbart att det fel vi har begått inte var uppsåtligt och att ingen skada har upp-stått. Därför är jag förvånad över storleken på det belopp Finansinspektionen kräver oss på. I bokslutet för 2001 gjorde vi en reservering på en miljon kronor vilket är det belopp vi anser vara rimligt med tanke på förseelsens art och bakgrund, konstaterar Anders By-ström.

- Vi kommer nu att överväga att överklaga Finansinspektionens beslut hos Länsrätten.

Upplands Väsby den 18 oktober 2004

Rottneros AB (Publ.)

Ytterligare information: Ekonomidirektör Anders Byström, 08/590 010 20 eller 070/641 49 14

Rottneroskoncernen, som är noterad på Stockholmsbörsen, är en av världens ledande ointegrerade producenter av pappersmassa för avsalu. I koncernen ingår moderbolaget Rottneros AB, fem massa-bruk i Sverige och Spanien, ett mindre sågverk samt företag för råvaruanskaffning i Lettland och Portugal. Koncernen har även marknadsbolag i Tyskland och Belgien. Produktionskapaciteten uppgår till 700 000 ton. Koncernen har cirka 860 anställda och omsätter cirka 2 400 MSEK.