Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Rovdjursinventeringen i länet delvis klar

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 17:04 CET

[Pressmeddelande]
Det råder brist på snö men en del grupper av lo och varg har ändå hittats. I de båda vargreviren i Dalsland har föryngring konstaterats. Beträffande lofamiljer har hittills tio honor med ungar konstaterats på olika håll i länet. Det återstår dock mycket spårning innan man kan få en heltäckande bild över rovdjurens utbredning i länet.

Den snöfattiga vintern till trots har en del spårningar kunnat utföras. I Bohuslän har två lofamiljer (dvs. hona med ungar) hittats, fem i Dalsland, två i Skaraborg och en i Sjuhärad. Det är lite mer än hälften mot vad som konstaterades förra vintern.

- Det finns säkert betydligt fler familjegrupper av lo men problemet är att vi får in så få rapporter från allmänheten eller så får vi veta det alldeles för sent för att kunna kvalitetssäkra spåren, säger länets rovdjursansvarige Robert Andersson.
-Nu hoppas vi på mer snö så att vi kan fortsätta med inventeringen innan sista februari som är slutdatum för vinterns inventering.

Beträffande varggrupper har vi kunnat konstatera att det fötts ungar i Ed/Halden-reviret. Gruppen består av ca tio individer och det är fortfarande samma gamla hona som är alfahona i gruppen. Spåren efter henne är omisskänliga eftersom hon är halt på den ena benet. Beträffande vargarna i Kroppefjällsområdet så utgörs de av en liten grupp och här tyder fyndet av en död valp på att det fötts valpar våren 06.

Nu efterlyser Länsstyrelsen observationer från allmänheten för att kunna fullfölja inventeringen.
-Det är viktigt att ha bra inventeringsunderlag när vi ska bevilja bidrag och ersättningar och för att kunna ta ställning till skyddsjaktsärenden som ibland kommer in, säger Robert Andersson.

Kontaktperson: Robert Andersson, rovdjursansvarig i Västra Götalands län
Tel 0521-60 54 74, mobil: 070-299 54 74